Red-Eyes : แก้ตาแดง

Red-Eyes : เป็นคำสั่งแก้ตาแดงของภาพบุคคลที่เราถ่ายด้วย flash ครับ เช่น

จากภาพนี้
red-eyes-tool-05.jpg

มาเป็นภาพนี้ครับ
red-eyes-tool-04.jpg

เมื่อเข้าคำสั่ง Red-Eyes แล้วเราจะเจอแถบคำสั่งควบคุมอยู่ด้านล่างแบบนี้ครับ

red-eyes-tool-03.jpg

หน้าตาของคำสั่งนี้จะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับ คือ

  • Auto : เมื่อกด ปุ่มนี้ iPhoto จะพยายามแก้ตาแดงให้เราเอง ส่วนใหญ่จะได้ผลครับ
  • ปรับเอง : คือเป็นการคลิ๊กลงไปในภาพโดยตรง (ผ่านคำสั่ง red-eyes นี้) เราจะเห็นว่ามีวงกลมอยู่ที่ปลาย cursor เรา ให้เราปรับขนาดของวงกลมนี้ผ่าน Size ตรง slider ที่อยู่ด้านล่างครับ แล้วไปคลิ๊กบริเวณดวงตาของบุคคลนั้น