เกี่ยวกับ Shortcut

ว่าด้วยเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับ Shortcut หรือว่าคีย์ลัดบน OS X

สัญลักษณ์ Shortcuts บน OS X

สัญลักษณ์ใน Shortcuts บน OS X

Shortcut คือ การกดคีย์ลัดเพื่อใช้งานคำสั่งต่าง ๆ บนโปรแกรม มีเอาไว้ให้การเข้าถึงคำสั่งรวดเร็วขึ้น บน OS X จะมีปุ่มที่หลัก ๆ สำหรับกดคีย์ลัด หรือ Shortcut ดังนี้

ปุ่มบนแป้นคีบอร์ด สัญลักษณ์ใน shortcut เรียกว่าปุ่ม..
 command ⌘  Command
alt, option Alternate, Alt, Option
ctrl Control
fn fn Function
shift shift
tab tab หรือ →| Tab
esc Esc, Escape
enter Enter
return Return
arrow ←↑→↓ ลูกศร
page up Page Up
page down Page Down
Top (home) Top (Home)
End End
delete Delete (ลบตามปรกติ)
forward delete Forward Delete (ลบไปข้างหน้า)
Space bar Space bar Space bar

ตัวอย่างวิธีอ่าน

⌘⇧3 = Command + Shift + เลข3 = เป็นการ Capture หน้าจอ
⌘⎋ = Command + esc = เรียกใช้งาน Front Row

ดูเพิ่มเติมได้จากใน help ของ finder แล้วพิมพ์คำว่า Symbols for special keys

การเพิ่ม Shortcut เอง

การเพิ่ง Shortcut ใหักับ application ต่าง ๆ เอง

ดู System Preference : การเพิ่ม Shortcut ให้กับคำสั่งต่าง ๆ เอง