Spaces & Exposé

เกี่ยวกับการใช้งาน Spaces และ Exposé

Spaces เบื้องต้น

Spaces เบื้องต้น

spaces-icon_0.jpg

Spaces (อ่านว่า สะ-เป-เซ่ด) เป็นความสามารถใหม่บน OS X Leopard เอาไว้สำหรับลดความวุ่นวายของหน้าจอ desktop ของเราลง โดยการจำลองพื้นที่เสมือนสำหรับจัดเก็บ application ที่เราเปิดใช้งานเอาไว้เป็นหมวดหมู่แยกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน

00-activate_1.jpg

มีวิธีการ setup ก่อนการใช้งานดังนี้

ไปที่ System Preferences เลือก Exposé

001-sys-pref_1.jpg

เลือก Tab : Spaces

01-_0.jpg
เราจะเข้าหน้าต่าง setting ของ spaces (อธิบายในหัวข้อถัดไป) ซึ่งจะมีตัวเลือก 2 ตัวที่ด้านบนดังนี้

 1. Enable Spaces : เป็นการเปิดใช้งาน Spaces (จำเป็นต้องเลือก เพื่อเปิดใช้งาน Spaces ครับ)
 2. Show Spaces in menu bar : แสดงไอคอนสถานะของ Spaces บน menu bar ที่ด้านบน แบบนี้ 03-_0.jpg (จะเลือกหรือไม่ก็ได้ แต่ถ้าเลือกไว้ก็จะสะดวกดีตรงที่เราจะรู้ว่าตอนนี้ เราใช้ Spaces เบอร์อะไรอยู่)

การ setting ต่าง ๆ

02-2_0.jpg

1.
เพิ่ม / ลด จำนวน Spaces ที่เราต้องการจะใช้งาน จากเครื่องหมาย “+”, “-” ถ้าเราอยากจะเพิ่ม จะลดเอากี่ช่องก็ทำได้จากตรงนี้ โดยจะมีให้เราปรับ 2 ส่วนคือ

 • Rows : เพ่ิม - ลด จำนวน Spaces ในแนวนอน
 • Columns : เพิ่ม - ลด จำนวน Spaces ในแนวตั้ง

note : Spaces ในตอนแรกจะเตรียมมาให้เรา 4 ช่องครับ

2.
กำหนดตายตัวไปว่า Application ไหน จะไปอยู่ท่ี่ Spaces เบอร์อะไร โดยการเลือกเครื่องหมาย “+”, “-” ที่อยู่ตรงมุมซ้ายล่างของช่องนี้ (ดูวงกลมเล็ก)

ซึ่งวิธีนี้คอนข้างสะดวกสำหรับคนที่ต้องการแยกการใช้งาน Application แต่ละประเภทออกจากกัน เช่น Spaces สำหรับ Internet เป็นคนละ ช่องกับ Spaces สำหรับ work เป็นต้น

3.
การตั้ง Shortcut ในการใช้งาน Spaces มีหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

 • To Activate Spaces : Shortcut สำหรับเข้าสู่การใช้งาน Spaces มีให้เลือก (ปุ่ม F หรือปุ่มอื่น) หรือ (ปุ่มบนเมาส์)
 • To switch Between spaces : การสลับไปมาระหว่าง Spaces ช่องอื่น ๆ
 • To switch directly to a space : การไปที่ Space เบอร์ที่เราต้องการแบบเจาะจง

note : ถ้าเราไม่ใช้ Shortcut เราสามรถจะเปลี่ยนไปใช้ space ช่องอื่นได้จาก icon ของ spaces บน menu bar ครับ แบบนี้..

04-_0.jpg

หมดแล้วครับ ลองเล่นกันดูนะ

ขอให้มีความสุขในการใช้งาน Spaces ครับ =)

Exposé เบื้องต้น

Exposé เบื้องต้น

epose-icon_0.jpg
Exposé (อ่านว่า เอ๊ก-โป-เซ่) เป็น Application ที่มีมากับ OS X Leopard อยู่แล้ว มีหน้าทีสำหรับช่วยให้เรามองภาพรวมของหน้าต่าง Application ที่เราเปิดอยู่บน Desktop ได้สะดวกขึ้นในกรณีที่เราเปิด App ทิ้งไว้เยอะ ๆ แล้วหน้าต่างจะซ้อนกันไปเรื่อย ๆ

001-clutter-desktop_0.jpg

จากตัวอย่าง ถ้าผมใช้ Exposé (หรือกด F9)แล้ว จะได้ผลลัพท์ตามภาพด้านล่างนี้

002-expse_1.jpg

มีโปรแกรมเปิดอยู่อีกเต็มไปหมดเลย ~

ต่อมา เรามาปรับแต่งการทำงานของ Exposé กัน

ไปที่ System Preferences เลือก Exposé and Spaces

001-sys-pref_2.jpg

เข้าสู่หน้าต่าง setting ของ Exposé

setting-01-1_0.jpg
อธิบาย

1.ส่วนของ Active Screen Corners : เป็นการสั่งให้ Exposé ทำงานโดยการนำเมาส์ไปวางไว้ที่มุมจอ ซึ่งเราตั้งค่าได้ทั้ง 4 มุม (อธิบายรายละเอียดในหัวข้อถัดไป)

2.ส่วนการกำหนด Shortcut ของ Exposé : เพื่อการแสดงผล Exposé ในแบบต่าง ๆ มีตัวเลือกดังนี้

 • All windows : แสดงหน้าต่าง application ที่เปิดอยู่ในขณะนั้นทั้งหมดรวมกัน โดยไม่เกี่ยงประเภท
 • Application windows : แสดงเฉพาะหน้าต่างของ application ที่เราเลือกเอาไว้แล้วเท่านั้น เช่นเลือกแสดงเฉพาะหน้าต่างของโปรแกรม Finder เท่านั้น เป็นต้น..
 • Show Desktop : เอาหน้าต่างออกไปซ่อนไว้ทั้งหมด เพื่อแสดงหน้า Desktop ของเรา

(ดูรายละเอียดพร้อมภาพประกอบคำอธิบายในหัวข้อถัดไป)

3.กำหนด Shortcut ให้กับ Dashboard : กำหนด shortcut เพื่อเรียก Dashboard ขึ้นมา ( Dashboard เป็นโปรแกรมที่รวมโปรแกรมเล็ก ๆ อีกที)

ตัวเลือก Active Screen Corner และ การแสดงผล Exposé ในลักษณะต่าง ๆ

hot-corners_0.jpg

 • All Windows : แสดงหน้าต่าง application ที่เปิดอยู่ในขณะนั้นทั้งหมดรวมกัน โดยไม่เกี่ยงประเภท

002-expse_2.jpg

 • Application windows : แสดงเฉพาะหน้าต่างของ application ที่เราเลือกเอาไว้แล้วเท่านั้น (จากภาพ ผมเลือกให้แสดงเฉพาะหน้าต่างของ Finderเท่านั้น ซึ่งหน้าต่างของ Application อื่น ๆ จะไม่ถูกแสดงขึ้นมาด้วย)

expose-window_0.jpg

 • Show Desktop : เอาหน้าต่างออกไปซ่อนไว้ทั้งหมด เพื่อแสดงหน้า Desktop ของเรา

show-desktop_0.jpg

 • Dashboard : แสดง Dashboard ของเราขึ้นมา

show-dashboard_0.jpg

 • Spaces : เข้าสู่การทำงานของ Spaces (เราต้อง activate Spaces เอาไว้ก่อน)

00-activate_2.jpg

 • Start Screen Saver : เข้าสู่การทำงานของ Screen Saver
 • Disable Screen Saver : สั่งหยุดการทำงานของ Screen Saver
 • Sleep Display : เข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานพักหน้าจอ

ปรับตั้งเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้ ยิ้มปากกว้าง

Setting-01_0.jpg
นี่เป็นตัวอย่างการตั้งค่าใช้งาน Active Screen Corner ที่ผมใช้อยู่ครับ =)