Smart Playlist : การใช้งาน Smart Playlist บน iTunes

Smart Playlist : เป็นการสร้าง Playlist ใหม่ขึ้นมาจากเงื่อนไขที่เรากำหนดเอาไว้ จะกำหนดเงื่อนไขเดียว หรือหลายเงื่อนไขซ้อนกันก็ได้ และส่วนใหญ่แล้วเราสามารถ update แบบอัตโนมัติตามระยะเวลาที่ผ่านไปได้ ถ้าเกิดมีเพลงที่เข้าเงื่อนไขที่กำหนดเพิ่มขึ้น หรือลดลง =)

การสร้าง Smart Playlist

1.บน iTunes ไปที่เมนูบาร์ เลือก File / New Smart Playlist หรือว่ากด Option+Command+N

smart-plylst-01.jpg

2.จะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมา ให้เราตั้งเงื่อนไขสำหรับ Smart Playlist ใหม่นี้

smart-plylst-02.jpg

ให้กำหนดเงื่อนไขที่เราต้องการลงไป จากนั้นกด OK (ดูรายละเอียดการสร้างเงื่อนไขจากหัวข้อด้านล่างต่อไปประกอบ)

3.หลังจากกด OK แล้ว จะมี Smart Playlist ใหม่แสดงขึ้นมาในรายการทางด้านซ้ายมือ ตรงนี้ให้เรากำหนดชื่อของ Smart Playlist นี้เป็นอันจบกระบวนการครับ

smart-plylst-13.jpg

อธิบายการสร้างเงื่อนไขสำหรับ Smart Playlist

Match the following rule : จะเป็นการกำหนดให้ผลลัพท์ที่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่เรากำหนดเท่านั้น โดยทั่วไป ถ้าเราสร้างเงื่อนไขแค่ชั้นเดียว จะมีตัวเลือกเป็นแบบนี้

smart-plylst-11.jpg

แต่ถ้าเรามีเงื่อนไขมากกว่า 1 อัน จะขึ้นเป็นแบบนี้ครับ

smart-plylst-06-1.jpg

ซึ่งเราสามารถคลิ๊กเลือกเปลี่ยนเงื่อนไขตรงนี้ได้

smart-plylst-07.jpg

 • All : คือผลลัพท์ที่ได้จะเข้าเงื่อนไขทุกข้อ หรือว่าทั้งหมดที่เราสร้างเอาไว้เท่านั้น (ยิ่งมีเงื่อนไขซ้อนกันเยอะ ผลลัพท์ที่ได้ก็จะยิ่งน้อยลงครับ)
 • Any : ผลลัพท์ที่ได้ จะเข้าเงื่อนไขไม่ทุกข้อก็ได้ (ยิ่งมีเงื่อนไขซ้อนกันหลาย ๆ อัน ผลที่ได้จะมากขึ้นเรื่อย ๆ )

note : ถ้าเราไม่เลือก Match the following rule นี้ ผลลัพท์ที่ได้จะไปอ้างอิงจากหัวข้อ Litmit to แทนครับ (ดูหัวเกี่ยวกับ Limit to ด้านล่างประกอบ)

เกี่ยวกับการสร้างเงื่อนไข

smart-plylst-02-2.jpg

1.จะเป็นการกำหนดเงื่อนไขแรก ที่จะตั้งจากส่วนประกอบของไฟล์ที่เราต้องการครับ เมื่อคลิ๊กเข้าไป จะเป็นส่วนประกอบของไฟล์นั้น ๆ ดู หัวข้อต่าง ๆ ที่สามารถเลือกได้จาก List view ประกอบความเข้าใจตรงนี้นะครับ

2.เป็นเงื่อนไขย่อยที่เมื่อกดเข้าไปจะมีให้เลือกเพิ่มเติม
smart-plylst-03.jpg

 • contains : คือประกอบด้วย เช่น กำหนดชื่อศิลปินที่มีคำว่า John อยู่ในชื่อ เราจะได้ John lennon, John Mayer หรือว่า John อื่น ๆ อีก
 • does not contain : ไม่ประกอบด้วย เช่น กำหนดให้ไม่มีเพลงของศิลปินชื่อว่า john อยู่ในชื่อ
 • is : เป็น (คืำการกำหนดชื่อเฉพาะลงไป ซึ่งผลลัพท์ที่ได้จะมีคำ ๆ นี้เท่านั้น)
 • is not : ไม่เป็น (คือการกำหนดชื่อสำหรับยกเว้นโดยเฉพาะ)
 • starts with : เริ่มด้วยคำว่า...
 • ends with : ลงท้ายด้วยคำว่า...

        3.เป็นคำเฉพาะที่เรากรอกลงไป เช่น ถ้าผมต้องการสร้าง Smart Playlist ใหม่เฉพาะของศิลปินที่ผมต้องการ ผมก็กรอกชื่อศิลปินลงไปตรงนี้ครับ

        4.ถ้าเราต้องการมากกว่า 1 เงื่อนไข เราสามารถกดปุ่ม + เพื่อซ้อนเงื่อนไขเข้าไปอีกได้ และในทางกลับกัน ถ้ามีมากกว่า 1 เงื่อนไขแล้วต้องการเอาออก ให้กดเครื่องหาย - ครับ

ห้วข้อ Limit to

Limit to : เป็นการจำกัดผลลัพท์ที่ได้บนเงื่อนไขประกอบย่อย ๆ อีกชั้นนึงครับ

smart-plylst-08-1.jpg

อธิบาย
เราสามารถกำหนดตัวเลขเข้าไปได้ตรงส่วนนี้ครับ ว่าจะให้เป็นจำนวนเท่าไหร่ ซึ่งจะมีหน่วยตามหัวข้อด้านล่างนี้ครับ

1.เป็นหน่วยของจำนวนที่เรากำหนด เมื่อเลือกตัวนี้จะมีตัวเลือกย่อย ๆ ขึ้นมาอีก
smart-plylst-09.jpg

 • minutes : หน่วยเป็นนาที
 • hours : หน่วยเป็นชั่วโมง
 • MB : หน่วยของขนาดไฟล์เป็น MegaByte
 • GB : หน่วยของขนาดไฟล์เป็น GigaByte
 • items : จำนวนเพลง

เอาไว้กำหนดเช่นว่า ต้องการให้ผลลัพท์ของเพลงที่ได้รวมกันขนาดไม่เกิน 700 MB เพื่อสามารถ burn ลงแผ่น CD ได้ ทำนองนี้ก็ได้นะครับ =)

2.seleted by : เป็นการกำหนดขอบเขตการค้นหาเพื่อให้ได้ผลลัพท์ครับ เมื่อคลิ๊กเข้าไปแล้ว จะมีตัวเลือกขึ้นมาอีกดังนี้

smart-plylst-10.jpg

 • random : การเลือกแบบสุ่มไม่เฉพาะเจาะจง
 • album : เลือกจากอัลบั้ม (ตามลำดับตัวอักษร - แต่เท่าที่ผมลองคือมีผลลัพท์ไม่เรียงตามอักษรครับ ไม่รู้ทำไม)
 • artist : เลือกจากชื่อศิลปินแบบเรียงตามตัวอักษร
 • genre : เลือกจากแนวเพลง เรียงตามตัวอักษรเหมือนกัน
 • name : เลือกจาก media ทั้งหมด เรียงตามตัวอักษร
 • highest rating : เลือกจากเรทติ้งสูงที่สุดก่อน
 • lowest rating : เลือกจากเรทติ้งต่ำที่สุดก่อน
 • most recently played : เลือกจาก media ทั้งหมดที่เราเพิ่งเล่นเมื่อเร็ว ๆ นี้
 • least recently played : เลือกจาก media ทั้งหมดที่เราไม่ค่อยได้เล่นเมื่อเร็ว ๆ นี้
 • most often played : เลือกจาก media ที่เราเล่นบ่อยที่สุด
 • least often play : เลือกจาก media ที่เราเล่นน้อยที่สุด
 • most recently added : เลือกจาก media ที่เราเพิ่งเพิ่มเข้า iTunes ล่าสุด
 • least recently added : เลือกจาก media ที่เราเอาเข้า iTunes แบบนานที่สุด (เก่าที่สุด)

หัวข้อ Match only checked items และ Live updating

smart-plylst-12.jpg

 • Match only checked items : เลือกให้จำกัดผลลัพท์เฉพาะเพลงหรือ media ใน iTunes ที่เราติ๊กถูกเอาไว้ตรงชื่อเท่านั้น
 • Live updating : เป็นการเลือกให้ update Smart Playlist นี้แบบอัตโนมัติในกรณีที่ถ้าเกิดต่อไปมีเพลง หรือ media อื่น ๆ ที่เข้าเงื่อนไข ก็จะเอามาอยู่ในผลลัพท์ให้ด้วยเลย โดยที่เราไม่ต้องสร้าง Smart Playlist ใหม่ครับ

ตัวอย่างการใช้ Smart Playlist บน iTunes ครับ

update
ตอนแรกตั้งกระทู้นี้เผื่อจะมีคนมาแชร์กัน แต่นานแล้วก็ยังไม่มีใครมาแชร์การตั้ง smart playlist เสียที ผมเลยเปลี่ยนชื่อกระทู้ใหม่เป็นตัวอย่างการใช้งาน smart playlist ครับ

สำหรับคนที่มีอะไรต่อมิอะไรบน iTunes เยอะแยะไปหมด การสร้าง smart playlist เป็นทางออกที่น่าสนใจ ในการจัดกลุ่มเพลง หรือวิดีโอที่เราชอบ

นี่เป็นที่ผมใช้นะครับ

1.My Top Rate
สำหรับเลือกฟังเพลงที่มีดาวมากกว่า 3 ดาวขึ้นไป
my-top-rate-1.gif

2.Unplayed : Podcast
สำหรับเพลง หรือวิดีโอ ที่ยังไม่เคยดู / ฟังครับ ผมทำแบบนี้เอาไว้ค้นพบเพลงใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยฟังมาก่อน

play-unplay.gif

3.Unplay : Podcast
สำหรับรายการ podcast (แบบเสียงเท่านั้น) ที่ผมยังไม่ได้ฟัง ซึ่งปรกติผมจะไม่ค่อยอยากเอา iPod ออกมาไล่หารายการเองเท่าไหร่ ผมเลยสร้างตรงนี้เอาไว้ให้เปิดฟังไล่ไปเรื่อย ๆ โดยที่ไม่จำเป็นต้องหยิบ iPod ขึ้นมาครับ

unplay-podcast.gif

4.Unplay : Video Podcast
อันนี้คล้าย ๆ กับด้านบน แต่เป็นรายการ podcast แบบ video เท่านั้น ครับ

video-podcast-unplay.gif