Address Book

Address Book

address-book-icon_0.jpg

Address Book : เป็น Application ที่มาพร้อม OS X ของเรา เอาไว้ใช้สำหรับจัดการเก็บข้อมูลของ Contact ที่เรามี

Picture2_8.jpg

ส่วนประกอบต่าง ๆ ใน Address Book

Picture1-1_1.jpg

 1. ปรับการแสดงผล
 2. รายชื่อ Group : กลุ่มของ Contact ซึ่งเราสามารถจัดกลุ่มเองได้ในภายหลัง (ดู การจัด Group)
 3. รายชื่อที่เรามี (ปรับเปลี่ยนตาม Group ที่เราเลือก ถ้าเลือก All จะแสดงทั้งหมด)
 4. รายละเอียดของแต่ละรายชื่อ : รายละเอียดทั่วไปเช่น เบอร์บ้าน, เบอร์ที่บริษัท, อีเมล์, ที่อยู่ ฯลฯ
 5. ช่องใส่คำค้นหา (tips : เราสามารถค้นหารายละเอียดโดยที่ไม่ต้องเปิด Address Book ขึ้นมาได้โดยการเข้าไปที่ Dashboard - Address Book widget)
 6. Picture1-2_0.jpg

การเพิ่ม Contact ใหม่

การเพิ่มรายชื่อ Contact ใหม่ใน Address Book

Address Book : เป็น Application ที่มาพร้อม OS X ของเรา เอาไว้ใช้สำหรับจัดการเก็บข้อมูลของ Contact ที่เราม

คลิ๊กที่เครื่องหมาย + ในหัวข้อ Name

Picture2-1_4.jpg
คลิ๊กที่เครื่องหมาย “+” ในหัวข้อ Name

มีรายชื่อใหม่เพิ่มขึ้น ให้กรอกรายละเอียดที่ต้องการได้เลย

Picture3_9.jpg

ในขณะที่กรอกช้อมูลตัวเลขในส่วนต่าง ๆ สังเกตดูเครื่องหมาย “+”, “-” ที่อยู่ด้านหน้ารายการนั้น ๆ ซึ่งถ้าเราต้องการเพิ่มเบอร์เข้าไป เราสามารถทำได้โดยการกด “+” และทำนองเดียวกัน ถ้าเราต้องการลบรายการใด ออก ก็ให้กด “-

note : ดูความแตกต่างของการติ๊กช่อง Company ในแต่ละชื่อได้ที่ตอนท้ายของบทความนี้

กรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นดังนี้

Picture7_0.jpg

ใส่รูปให้ Contact ของเรา โดยดับเบิลคลิ๊กที่ช่องรูปของ Contact นั้น

Picture8_0.jpg

ขึ้นหน้าต่างใหม่ ให้ใส่รูป

Picture9-1_2.jpg

อธิบาย

 1. เป็นการถ่ายรูปตัวเองจากกล้อง iSight บนเครื่อง
  • Picture10.jpg
 2. เลือกภาพถ่ายจากไฟล์ที่มีอยู่ในเครื่อง (ถ้าคุณมีรูปอยู่ใน iPhoto library อยู่แล้ว สามารถเข้าไปเอารูปจากใน iPhoto Library มาได้จากตรงนี้เลย )

  • Picture12.jpg
  • note : จากภาพผมยังไม่มีอะไรใน iPhoto เลยไม่เห็นอะไรขึ้นมาให้เลือกครับ =P
 3. ใส่ effect ให้กับภาพที่เราเลือกมา

  • Picture10-1.jpg
  • note : ถ้าเราไม่ต้องการ ให้เลือกไปที่รูปตรงกลาง (Original) เพื่อเป็นการกลับสู่หน้าต่างปรกติต่อไป

ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ก็เลือก Set เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง

มีภาพให้กับ Contact ของเราแล้ว ~

Picture15.jpg

การเข้าไปแก้ไขข้อมูลของ Contact ต่าง ๆ ที่เราทำเอาไว้แล้ว

ให้เลือกปุ่ม Edit ที่อยู่ด้านมุมซ้ายล่างของแต่ละ Contact

Picture7-1.jpg

ความแตกต่างของการติ๊กในช่อง Company ในแต่ละรายชื่อ

Picture16.jpg

ตามปรกติแล้ว เราจะเลือกให้ Address Book แสดงรายชื่อบุคคล แต่ถ้าเราต้องการให้แสดงรายชื่อบริษัทแทน เราสามารถทำได้โดยการติ๊กลงในช่อง Company ครับ จะได้ผลลัพท์ตามด้านล่างนี้

Picture17.jpg

จะเห็นว่าในรายชื่อของ Contact ถูกแสดงด้วยชื่อบริษัทแทนชื่อตัว (พร้อมกับเปลี่ยนแปลงการแสดงผลในหน้า Contact ของแต่ละคนด้วย)

จัดการกับหัวข้อ

จัดการกับหัวข้อ

หัวข้อต่าง ๆ ที่ให้เรากรอกรายละเอียดลงไป เช่น Work, Home .. นั้น เราสามารถเปลี่ยนได้โดยการคลิ๊กไปที่ชื่อหัวข้อ แล้วเลือกเปลี่ยนตามความเหมาะสม

Picture18-1_3.jpg
สำหรับการเปลี่ยนหัวข้อต่าง ๆ เป็นภาษาไทย สามารถทำได้ โดยดูที่ การเปลี่ยนชื่อหัวข้อให้เป็นภาษาไทย ประกอบ

จัดกลุ่มให้รายชื่อบน Address Book

จัดกลุ่มให้รายชื่อบน Address Book

เมื่อมีรายชื่อใน Address Book มากขึ้นเรื่อย ๆ การจัดกลุ่มให้ Contact ของเราเป็นเรื่องที่ควรจะทำ เพราะช่วยให้เราสามารถค้นหา - จัดการกับ Contact ได้สะดวกมากขึ้น

มีขั้นตอนดังนี้

เลือก “+” ที่ด้านล่างของรายชื่อใน Group

Picture2-add-group.jpg
จากนั้นพิมพ์ชื่อ Group ใหม่ที่เพิ่มเข้ามา ให้กลับไปเลือกที่ All แล้วเริ่มลากรายชื่อจากที่เรามีมาลงใน Group ที่เราสร้างเอาไว้ได้แล้วครับ

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Group

 • เราสามารถลาก Contact มาใส่เพิ่ม หรือว่า ลบ Contact นั้นออกจาก Group ได้ โดยที่ไม่มีผลต่อฐานข้อมูลของ Contact ทั้งหมดภายใน Address Book
 • รายชื่อเดียวกันสามารถที่จะอยู่ในหลาย Group ได้
 • การลบ Group ออกไป Contact ต่าง ๆ ภายใน Group นั้นจะยังอยู่ในฐานข้อมูลของ Address Book ครับ เว้นเสียแต่ว่า เราไปเลือกที่ Edit/ Delete Card ซึ่งจะเป็นการลบ Contact นั้น ออกไปจากฐานข้อมูลของ Address Book ไปเลย (ดูหัวข้อถัดไปประกอบ)

การลบ Contact ออกจาก Group

เมื่อเราต้องการลบ Contact ออกจาก Group เราจะถูกถามก่อนว่าต้องการเอา Contact นั้นออกจาก Group เพียงอย่างเดียวหรือลบออกไปจากฐานข้อมูล Address Book เลย เราสามารถลบ Contact ออกจาก Group ได้ 2 วิธี คือ

  • 1.คลิ๊กที่รายชื่อที่เราต้องการภายใน Group แล้วกด delete
  • Picture1-1_0.jpg
   1. Delete : ลบรายชื่อนี้ออกจากฐานข้อมูลของ Address Book เลย (ปรกติไม่เลือกตัวนี้ ถ้าไม่แน่ใจจริง ๆ
   2. Remove from Group : เอาชื่อนี้ออกจาก Group แต่ยังคงอยู่ในฐานข้อมูลของ Address Book

2.เลือกชื่อที่ต้องการภายใน Group แล้วไปที่ menu bar เลือก Edit

        Picture2_7.jpg
มีตัวเลือกดังนี้

  1. Delete Card : ลบชื่อนี้ออกจาก Address Book ไปเลย
  2. Remove From Group : เอาชื่อนี้ออกจาก Group แต่ยังคงไว้ในระบบของ Address Book

Address Book Tips

Tips & Tricks ของ Address Book

note : ถ้าเมนูด้านซ้ายมือซ้อนกัน หรือว่าอ่านไม่รู้เรื่อง สามารถดูได้จากด้านล่างนี้แทนนะครับ เหมือนกัน =)

การ Sync ข้อมูล Address Book กับอุปกรณ์มือถือ

การ Sync ข้อมูล Address Book กับอุปกรณ์มือถือ

ดู การใช้ iSync ประกอบ

เปลี่ยนชื่อหัวข้อให้เป็นภาษาไทย

เปลี่ยนชื่อหัวข้อให้เป็นภาษาไทย

จากเดิม หัวข้อต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ เช่น Work, Home .. นั้นสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ดังตัวอย่างนี้

Picture20_1.jpg

และนี่คือวิธีเปลี่ยนแปลงชื่อหัวข้อต่าง ๆ

เลือกไปที่รายชื่อที่ต้องการแก้ไข แล้วเลือก Edit

Picture7-1_1.jpg

คลิ๊กไปที่หัวข้อที่เราต้องการจะเปลี่ยน

Picture18_0.jpg
เลือก Custom...

เข้าสู่หน้าต่าง Custom label

Picture19_0.jpg

พิมพ์ชื่อหัวข้อที่เราต้องการลงไป จากนั้นกด OK

เราจะเห็นว่าชื่อหัวข้อของเราเป็นภาษาไทยตามที่เราพิมพ์ไปแล้ว

Picture20_2.jpg

ทำขั้นตอนเดิมซ้ำกับหัวข้ออื่น ๆ ที่เหลือ ..

Picture21_0.jpg
เราจะพบว่า ชื่อหัวข้อใหม่ที่เราสร้างนั้นจะถูกเพิ่มเข้าไปให้เราเลือกใช้งานภายหลังได้ด้วย ทำให้ไม่ต้องพิมพ์ใหม่

หลังจากเปลี่ยนจนเสร็จหมดแล้ว เราจะได้หัวข้อต่าง ๆ เป็นภาษาไทย

Picture24_0.jpg

เพิ่มหัวข้อใน Template

การ เพิ่มหัวข้อใน Template

เดิมที ทุกครั้งที่เราจะสร้าง Contact ขึ้นมาใหม่ พวกข้อมูลหรือว่ารายการต่าง ๆ มักจะถูกวางไว้ให้บ้างแล้วเป็น Template ให้เรามาใส่ข้อมูลเอาทีหลัง .. ในบางครั้ง ถ้าเกิดใช้งานไปสักพักแล้วเราอยากเพิ่มช่องกรอกข้อมูลบางอย่างเข้าไปเลยตั้งแต่ต้น เช่น ต้องการเพิ่มช่องใส่ URL เอาไว้ใน Template เลย..

สามารถทำได้ดังนี้

Address Book/ Preferences

Picture4_3.png

เลือกหัวข้อ ​Template

จากนั้นเลือก Add Field เพื่อเลือกหัวข้ออื่นเพิ่มเติมที่เราอยากเพิ่มเข้ามาไว้ใน Template

Picture5_3.jpg

มีตัวเลือกเพิ่มเติมดังนี้

 1. Phonetic First/Lastname : สำหรับเพิ่มช่องเหนือชื่อ / สกุลเดิมที่มีอยู่ เอาไว้สำหรับ เพิ่มวิธีอ่านออกเสียงทั้งชื่อ/ สกุล ในกรณีที่เรามีเพื่อนต่างชาติ หรือไม่ใช่คนอังกฤษ หรือบุคคลที่ชื่อออกเสียงไม่เหมือนกับที่สะกด .. ให้เลือกตัวนี้ช่วย
 2. Prefix : คำขึ้นต้น
 3. Middle Name : ชื่อกลาง (ส่วนใหญ่สำหรับคนที่ใช้ชื่อ คริสเตียน)
 4. Suffix : คำลงท้าย
 5. Nick Name : ชื่อเล่น
 6. Job Title : ตำแหน่งงาน
 7. Department : แผนกงาน
 8. Maiden Name : สำหรับผู้หญิง โดยจะเป็นนามสกุลที่ใช้เดิมก่อนแต่งงาน
 9. URL : เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 10. Birthday : วันเกิด
 11. Dates : วันที่