การตั้งค่าใช้งาน Spotlight

ikok's picture
10285
posts

เราสามารถปรับแต่งการแสดงผลของ spotlight และรวมไปถึงการกำหนดว่าไม่ให้ spotlight แสดงผลอะไรบ้างตามที่เราต้องการได้ด้วย ซึ่งมีวิธีการดังนี้

เปิด System Preferences แล้วเลือก Spotlight

splight-03.jpg

เราจะเปิด Spotlight preferences ขึ้นมา

ใน Search Results tab
splight-04.jpg
บน Search Result นี้เราสามารถที่จะเรียงลำดับผลการค้นหาได้ใหม่ เราก็จับแล้วลากสลับตำแหน่งตามที่ต้องการได้เลย

นอกจากนี้ยังมีหัวข้อแสดง shortcut ในการเรียกใช้งาน spotlight ด้านล่างอีก 2 หัวข้อดังนี้

  • Spotlight menu keyboard shortcut : การเรียกใช้งาน spotlight จากบน menu bar
  • Spotlight window keyboard shortcut : การเรียกใช้งาน spotlight จากช่อง search บน Finder (ส่วนมากเอาไว้สร้าง Smart Folder ต่าง ๆ )

Privacy tab

ในบางกรณีที่เราไม่ต้องการให้ spotlight แสดงผลการค้นหาของบาง file/folder เราสามารถกำหนด spotlight ไม่ให้ index หรือว่าแสดงผลการค้นหาของไฟล์ที่เราต้องาการได้จากตรงนี้

splight-05.jpg
เราอยากให้ spotlight ยกเว้นผลการค้นหาไฟล์อะไรบ้าง ก็ให้กด + เพื่อเพิ่มไฟล์ /แฟ้ม ที่เราไม่ต้องการเข้าไป