ikok's picture
10285
posts
| Tags:

การ crop ภาพคือการตัดขนาดของภาพให้ได้ตามที่เราต้องการ โดยที่ไม่จำเป็นว่าจะต้องคงสัดส่วนของภาพเดิมเสมอไป หรือใครจะเลือกให้คงสัดส่วนเดิมไว้ก็ได้ ตามขั้นตอนที่ผมจะอธิบายต่อไปด้านล่างนี้นะครับ

<hr>
<h2>การใช้คำสั่ง Crop ภาพ</h2>

crop-tool-1-1.png

เมื่อเราคลิ๊กที่ปุ่ม crop ภาพแล้วเขาจะแสดงกรอบของการ crop พร้อมตัวเลือกต่าง ๆ ขึ้นมาแบบนี้ครับ

crop-tool-1.jpg

จะมีกรอบขาว ๆ แสดงขึ้นมา เพื่อให้เรากำหนดบริเวณของภาพที่เราต้องการ โดยจะมีคำสั่งต่าง ๆ อยู่ด้านล่างเอาไว้สำหรับควบคุมสัดส่วนภาพที่เราต้องการจะ crop ครับ

Constrain : ถ้าติ๊กตรงนี้ กรอบที่เราจะ crop ภาพจะคงสัดส่วนตามที่เราเลือกเอาไว้จากรายการทางด้านขวาครับ ซึ่งจะมีให้เราเลือกตามนี้

crop-tool-2.png
สัดส่วนภาพโดยทั่วไป iPhoto จะเตรียมมาให้เราเลือกแล้ว แต่ถ้าเราต้องการจะกำหนดสัดส่วน crop เอง ให้เลือก Custom.. ครับ

ตัวเลือก 2 อันด้านล่างคือ
        •        Constrain as landscape : เป็นการคงสัดส่วนภาพที่เราเลือกตามแนวนอน
        •        Constrain as portrait : เป็นการคงสัดส่วนตามแนวตั้ง

เมื่อปรับเปลี่ยนตามที่ต้องการได้แล้ว ก็เลือกส่วนของภาพที่เราต้องการจะ crop จากนั้นกด Apply หรือว่า Enter ครับ เราจะได้ภาพที่ crop ออกมาแล้วตามที่เราเลือกเอาไว้ =)

note : ภาพที่ crop แล้วจะยังไม่ save จนกว่าเราจะคลิ๊ก Done ใน mode edit นะครับ

Comments

Jeedjad's picture
9
posts

Crop เสร็จแล้วภาพที่เรา crop จะโชว์อยู่หรือภาพเดิม

แล้วถ้าเรา crop แล้ว ถ้าโชว์ภาพที่ crop แล้วเราจะไปหาภาพเดิมได้จากที่ไหน
โดยไม่ต้องไปเข้าที่ package>Original ครับ

#1
ikok's picture
10285
posts

สร้างสำเนาครับ

ไม่สร้างสำเนาภาพก่อน crop
ก็ต้องใช้ revert to original ครับ =)

#2