การ Chat หลายอีเมล์พร้อมกัน

ikok's picture
10285
posts

ถ้าเรามีหลาย Email account และต้องการที่จะนำมาใช้คุยผ่าน Adium เราสามารถทำได้ดังนี้

ไปที่ Adium/ Preferences

Picture1-1_3.jpg

เลือก หัวข้อ Account

Picture1-2_4.jpg
เลือกเครื่องหมาย “+” เพื่อเพิ่ม Account ใหม่
จากนั้นเลือกชนิดของ Account ที่เราต้องการจะเพิ่ม

Picture2_18.jpg
หน้าต่างใส่ User Name / Password

Picture4_1_1.jpg
ให้เราใส่ User name และ Password ที่เราใช้ Log in เข้า account นั้น ๆ ครับ

เสร็จแล้วเราก็จะได้ Account ใหม่บน Adium เพิ่มเข้ามาในรายการ
Picture5_14.jpg
ถ้าเราไม่ต้องการออนไลน์พร้อมกัน เราสามารถเลือกที่เครื่องหมายถูกด้านหน้าออกได้ทีหลัง โดยที่ไม่จำเป็นต้อง ลบ Account นั้นออกจาก Adium ครับ แบบนี้

Picture6_10.jpg