การใช้งาน Yahoo กับ Mail app

ikok's picture
10285
posts

สำหรับคนที่จะใช้อีเมล์ของ Yahoo! กับ Mail app บนเครื่องนั้น เราสามารถทำได้ครับ

note : แต่มีข้อแม้ว่า จะต้องไม่เป็น email ที่ใช้นามสกุลว่า @yahoo.com นะครับ ส่วนที่เหลือใช้ได้หมด เช่น @yahoo.sg, @yahoo.co.th ฯลฯ

และนี่เป็นขั้นตอนการใช้งานเมล์ของ Yahoo! กับ Mail app บนเครื่องเราครับ

Log in เข้าไปที่ Yahoo! mail ของเรา

ถ้าใครใช้หน้าตาเมล์ของ Yahoo แบบใหม่อยู่ให้ทำการเปลี่ยนเป็นแบบ Classic ก่อน โดยเลือกที่ Option / Switch to Yahoo! Mail Classic..

Picture2_29.jpg

จากนั้นเลือก Switch to Yahoo! Mail Classic อีกครั้งเพื่อยืนยัน

Picture3_28.jpg

พอเราได้หน้าตา email ของเรากลับเป็นรุ่นดั้งเดิม (Classic) แล้ว ให้เลือกไปที่ Option

Picture4_14.jpg

เข้าสู่หน้า Mail Options

Picture5_20.jpg

เลือก POP Access and Forwarding

Log in เข้าไปที่ Yahoo! mail ของเรา

Picture6_14.jpg

  1. เลือกตำแหน่งนี้
  2. จากนั้นเลือกไปที่ View POP Setting

เข้าสู่หน้า POP Access Settings

Picture7_16.jpg
ให้เรานำค่าที่ได้ตรงนี้ทั้ง Incoming Mail Server(POP3) และ Outgoing Mail Server(POP3) ไปกรอกตอนที่สร้าง New Account ใน Mail app อีกที

note : อย่าลืมตั้ง authentication ด้วยในระหว่างที่สร้าง account ใหม่นะครับ