Update : OS X 10.6.1

ikok's picture
10285
posts

ออก 10.6 มาไม่กี่วัน ทาง Apple ปล่อยตัว 10.6.1 เป็นอัพเดทแรกมาให้โหลดแล้วครับ

โดยปรับปรุงการทำงานทั่วไป, ปรับปรุงความปลอดภัย รวมถึงแก้ปัญหาดังนี้

  • ทำงานของ wireless 3G modem ยี่ห้อ Sierra (เป็นบางตัว)
  • แก้ปัญหาการหยุดเล่น DVD โดยไม่ทราบสาเหตุ
  • แก้ปัญหา driver ของ printer บางตัวแสดงไม่ถูกต้องใน add printer browser
  • แก้ปัญหาการย้ายไฟล์ออกจาก dock
  • ปัญหาการสร้าง account ใหม่บน mail.app ที่บางครั้งไม่ยอมทำงาน
  • แก้การกด cmd-opt-t ใน mail.app ให้แสดงหน้าต่างของตัวอักขระพิเศษแทนที่จะเป็นการย้ายข้อความ
  • Motion 4 ไม่ตอบสนอง

สามารถโหลดผ่าน software update หรือเข้าไปโหลดมาติดตั้งเองต่างหากได้ที่
http://support.apple.com/kb/DL930