การเพิ่ม Contact ใหม่

ikok's picture
10285
posts

การเพิ่มรายชื่อ Contact ใหม่ใน Address Book

Address Book : เป็น Application ที่มาพร้อม OS X ของเรา เอาไว้ใช้สำหรับจัดการเก็บข้อมูลของ Contact ที่เราม

คลิ๊กที่เครื่องหมาย + ในหัวข้อ Name

Picture2-1_4.jpg
คลิ๊กที่เครื่องหมาย “+” ในหัวข้อ Name

มีรายชื่อใหม่เพิ่มขึ้น ให้กรอกรายละเอียดที่ต้องการได้เลย

Picture3_9.jpg

ในขณะที่กรอกช้อมูลตัวเลขในส่วนต่าง ๆ สังเกตดูเครื่องหมาย “+”, “-” ที่อยู่ด้านหน้ารายการนั้น ๆ ซึ่งถ้าเราต้องการเพิ่มเบอร์เข้าไป เราสามารถทำได้โดยการกด “+” และทำนองเดียวกัน ถ้าเราต้องการลบรายการใด ออก ก็ให้กด “-

note : ดูความแตกต่างของการติ๊กช่อง Company ในแต่ละชื่อได้ที่ตอนท้ายของบทความนี้

กรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นดังนี้

Picture7_0.jpg

ใส่รูปให้ Contact ของเรา โดยดับเบิลคลิ๊กที่ช่องรูปของ Contact นั้น

Picture8_0.jpg

ขึ้นหน้าต่างใหม่ ให้ใส่รูป

Picture9-1_2.jpg

อธิบาย

 1. เป็นการถ่ายรูปตัวเองจากกล้อง iSight บนเครื่อง
  • Picture10.jpg
 2. เลือกภาพถ่ายจากไฟล์ที่มีอยู่ในเครื่อง (ถ้าคุณมีรูปอยู่ใน iPhoto library อยู่แล้ว สามารถเข้าไปเอารูปจากใน iPhoto Library มาได้จากตรงนี้เลย )

  • Picture12.jpg
  • note : จากภาพผมยังไม่มีอะไรใน iPhoto เลยไม่เห็นอะไรขึ้นมาให้เลือกครับ =P
 3. ใส่ effect ให้กับภาพที่เราเลือกมา

  • Picture10-1.jpg
  • note : ถ้าเราไม่ต้องการ ให้เลือกไปที่รูปตรงกลาง (Original) เพื่อเป็นการกลับสู่หน้าต่างปรกติต่อไป

ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ก็เลือก Set เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง

มีภาพให้กับ Contact ของเราแล้ว ~

Picture15.jpg

การเข้าไปแก้ไขข้อมูลของ Contact ต่าง ๆ ที่เราทำเอาไว้แล้ว

ให้เลือกปุ่ม Edit ที่อยู่ด้านมุมซ้ายล่างของแต่ละ Contact

Picture7-1.jpg

ความแตกต่างของการติ๊กในช่อง Company ในแต่ละรายชื่อ

Picture16.jpg

ตามปรกติแล้ว เราจะเลือกให้ Address Book แสดงรายชื่อบุคคล แต่ถ้าเราต้องการให้แสดงรายชื่อบริษัทแทน เราสามารถทำได้โดยการติ๊กลงในช่อง Company ครับ จะได้ผลลัพท์ตามด้านล่างนี้

Picture17.jpg

จะเห็นว่าในรายชื่อของ Contact ถูกแสดงด้วยชื่อบริษัทแทนชื่อตัว (พร้อมกับเปลี่ยนแปลงการแสดงผลในหน้า Contact ของแต่ละคนด้วย)