Update This Week: iTunes 10.6.1, Logic Express 9.1.7, Logic Pro 9.1.7, Safari 5.1.5

ikok's picture
10285
posts

อัพเดทต่าง ๆ ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ

 • iTunes 10.6.1
 • Logic Express 9.1.7
 • Logic Pro 9.1.7
 • Safari 5.1.5

มีรายละเอียดดังนี้ครับ...

iTunes 10.6.1

note: iTunes บน Windows มีรายการปรับปรุงแก้ไขไม่เหมือนกับ iTunes บน OS X ครับ

iTunes 10.6.1 for Mac

 • ปรับปรุงการทำงานของการจับคู่เพลง
 • ปรับปรุงการจัดการและการแสดงผลของ Album artwork ให้ดีขึ้น
 • แก้ไขปัญหาเพลงกระโดด เวลาเล่นผ่าน iCloud

iTunes 10.6.1 for Windows (64bit)

 • แก้ปัญหาการปิดตัวเองเวลาเล่นไฟล์วิดีโอ, ปรับขนาด Album artwork และตอน sync ภาพลงอุปกรณ์ iOS
 • แก้ไขการทำงานของ VoiceOver และ WindowEyes ที่อธิบาย UI ผิดพลาด
 • แก้ไขอาการค้างเมื่อ sync กับ iPod nano หรือ iPod shuffle
 • แก้ไขการแสดงลำดับรายการ tv show บน Apple tv

Logic Pro, Logic Express

Logic Pro 9.1.7

 • ปรับปรุงการโหลดและติดตั้งเนื้อหา content เพิ่มเติม
 • ปรับปรุงความเข้ากันได้กับ GarageBand สำหรับ iOS project
 • แก้ปัญหาการแจ้งเตือน error จากการใช้ fade ในที่ต่าง ๆ

Logic Express 9.1.7

 • ปรับปรุงความเข้ากันได้กับ GarageBand สำหรับ iOS project
 • แก้ปัญหาการแจ้งเตือน error จากการใช้ fade ในที่ต่าง ๆ

Safari 5.1.5

Safari 5.1.5

แก้ไขใน Lion

 • สำหรับการใช้ internet เข้าเว็ปบางเว็ปที่ทำให้ safari มีปัญหาในการใช้งานแบบ 32bit

แก้ไขใน Snow Leopard

 • สำหรับการใช้ internet เข้าเว็ปบางเว็ปที่ทำให้ safari มีปัญหาในการใช้งานแบบ 32bit
 • แก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบกับ software update บน OS X Server 10.6.8

แก้ไขใน Windows

 • ปรับปรุงการทำงานทั่วไปให้ดีขึ้น