การลงโปรแกรม CS

thinman's picture
3
posts

ขอเรียนถามเกี่ยวกับการลงโปรแกรม cs 2 หรือ cs4 ที่ไม่มี licence หากเราลงไว้แล้ว เกิดไป update software แล้วมันจะทำให้เราถูกล็อกหรือไม่ อย่างไร