od2504's picture
1077
posts

ในกรณีที่เรารันวินโดว์บน OSX (เช่น VM ware) เราจำเป็นต้องกำหนด IP Address ของวินโดว์ที่รันนั้น ให้เหมือนหรือต่างกับ IP Address ที่กำหนดไว้บน OSX ครับ

ikok's picture
10285
posts

ถ้าผมเ้ข้าใจไม่ผิดนะครับ

ใช้เหมือนกันครับ

#1