photo booth สามารถจับเวลาถ่ายวิดีโอได้หรือเปล่าครับ

thisontime's picture
37
posts

photo booth สามารถจับเวลาถ่ายวิดีโอได้หรือเปล่าครับ

จะลองถ่ายวิดีโอไว้ทำวิจัยน่ะครับ แล้วมันสามารถกำหนดเวลา ถ่าย กำหนดเวลาหยุด

ได้บ้างหรือเปล่าครับ

ขอบคุณครับ

[ผมย้ายเข้าห้องถามตอบนะครับ - ก๊อก]