สวัสดี คับ ถามเรื่อง เวลาผมเสียบ Mem หรือ Hdd ตรงรู USB มันไม่ขึ้นอะไรเลยคับ (มือใหม่)

padsakorn's picture
5
posts

สวัสดี คับ ถามเรื่อง เวลาผมเสียบ Mem หรือ Hdd ตรงรู USB มันไม่ขึ้นอะไรเลยคับ (มือใหม่)

minemind's picture
3876
posts

ถ้าไฟเข้าแล้วมองไม่เห็น

ถ้าไฟเข้าแล้วมองไม่เห็น ลองอ่านอันนี้ดูนะครับ

Finder Preference

หรือลองไล่อ่านใน How Tos เกี่ยวกับเรื่อง finder ดูก่อนครับ

#1