prolang's picture
116
posts
| Tags:

เพิ่งเคยใช้แมคเป็นครั้งแรก และอยากลองเล่นโปรแกรม GarageBand ครับ
รบกวนผู้รู้ช่วยสอนการใช้งานหน่อยครับ

ขอบคุณครับ