od2504's picture
1077
posts

ผมสงสัยว่าทำไมข้อมูลที่ Preview ใน Finder จึงไม่แสดงเป็นภาษาไทย เหมือนตอนที่เรียกใช้ข้อมูลนั้นๆ (ดังภาพ)

ikok's picture
10285
posts

ขอเดาว่า..

เป็นข้อมูลของเอกสารเก่า หรือถูกสร้างโดยโปรแกรมคนละเวอร์ชั่นกับที่มีอยู่บนเครื่อง หรือเปล่าครับ?

ที่ทำให้เกิดแบบนี้เกี่ยวกับระบบ encoding ของตัวอกษรครับ

ผมเคยเจอแบบนี้แว่บ ๆ แต่ผมไม่ค่อยดูไฟล์ด้วยวิธีนี้ .. ผมใช้ quick look เอา เห็นพรีวิวได้ชัดเจนกว่าครับ =)
#1