ปััญหาการ Contact Sync กับ iPhone

od2504's picture
1077
posts

ผมแก้ไขข้อมูล Contacts บน iPhone แต่หลังจาก Sync ผ่าน iTunes แล้ว ก็ไม่ไปปรากฏข้อมูลที่แก้ไขนั้นที่ Contacts บนเครื่อง Mac เลย
ขอคำแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ

nookonline's picture
3
posts

แนะนำ

ผมใช้ iCloud ไม่มีปัญหานี้เกิดขึ้นเลยครับเกี๋ยวกับ เรื่อง Contact แค่ login Apple iD เข้ากับ iCloud ทั้งเครื่อง Mac และ iPhone
ข้อมูล online sync กันเหมือนกันเลย มีความสุข

#1