เอารูปที่โหลดมาจาก google ทิ้งถังขยะแล้วมันค้าง

kittikorn's picture
272
posts

ขอเรียนขอคำแนะนำด้วยครับ ผมได้โหลดรูป นักร้อง เพื่อมาทำปก ใส่ในอัลบัม ในโปรแกรม itune แต่มีปัญหาครับ
พอใช้แล้วก็ลากทิ้งเลย แต่มันไม่สามารถลบมันทิ้งได้ เห็นอยู่ในถังขยะ มีวิธี ลบทิ้งได้อย่างไรครับ ผมได้คลิกให้มันโชว์ขึ้นมาก็ไม่ได้ครับ มันคงค้างอยู่ในนั้น

kittikorn's picture
272
posts

โอ้ไม่ต้องแล้วครับ

โอ้ไม่ต้องแล้วครับ ผมใช่วิธีปิด เปิดเครื่องใหม่ ตอนนี้ทำได้แล้วครับ

#1