Basic

ikok's picture
10285
posts

การ Install & Uninstall โปรแกรมบน OS X

บทความนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการ Install & Uninstall โปรแกรมต่าง ๆ ที่เราติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปบน OS X ที่จะมีโดยทั่วไปอยู่ 2 แบบคือ

 1. การติดตั้งผ่าน Installer Package
 2. การติดตั้ง Application Bundle ผ่าน Disk Image

โดยจะแบ่งเนื้อหาออกเป็นตอน ๆ ดังนี้

<

ul style="list-style-type: disc">

 • การ Install & Uninstall รูปแบบที่ 1 : Installer Package
 • ikok's picture
  10285
  posts

  การ Install & Uninstall รูปแบบที่ 1 : Installer Package

  • การ Install โปรแกรมแบบที่ 1 : แบบ Installer Package

  การ Install
  หน้าตาของตัว Package จะมีลักษณะแบบนี้ครับ จะมีไฟล์ต่าง ๆ ซ่อนอยู่ภายใน icon รูปกล่องน้อย ๆ อันนี้

  package_0.jpg

  ikok's picture
  10285
  posts

  การ Install & Uninstall รูปแบบที่ 2 : Bundle + Disk Image

  • การ Install โปรแกรมแบบที่ 2 : Bundle + Disk Image (หรือโดยทั่วไปเข้าใจกันว่า Install แบบ Disk Image ครับ) ตรงนี้อธิบายยาวหน่อย แต่สรุปสั้น ๆ คือการ Install แบบลากมาวางใน Applications folder ครับ

  ก่อนอื่น... Bundle / Application Bundle คืออะไร?

  ikok's picture
  10285
  posts

  Automator : Workflow ชุดคำสั่งของเรา

  เนื้อหาของบทความนี้ประกอบด้วย

  • พื้นฐานการทำงานกับ actions ใน workflow pane
  • การดูหน้าต่าง Log เพื่อตรวจสอบการทำงานของ workflow ที่เราสร้าง

  ก่อนเริ่มเรามีคำศัพท์ที่ต้องทราบเกี่ยวกับ workflow นะครับ

  <

  ul style="list-style-type: disc">

 • Workflow : คือชุดคำสั่งที่เกิดจากการนำ Action หลาย ๆ อันมาต่อกันให้เค้าทำงานร่วมกันครับ
 • ikok's picture
  10285
  posts

  Automator : การ save workflow ของเราไปใช้งานในลักษณะต่าง ๆ

  เมื่อเราสร้าง Workflow บน Automator เสร็จแล้ว ที่เราต้องทำต่อมาคือ Save workflow นั้นไว้ใช้ครับ และในบทความนี้จะเขียนอธิบายถึงการ Save workflow ไปใช้งานในลักษณะต่าง ๆ

  automatr-save_0.jpg