Basic

ikok's picture
10285
posts

การ Maintenance OS X #1 : เกี่ยวกับ Temporary files และ System Logs

สำหรับคนที่ใช้ Windows pc มาก่อน อาจจะคุ้นเคยกับคำว่า Temp files ที่เป็นไฟล์ที่เกิดขึ้นจาก system หรือโปรแกรมต่าง ๆ เองเรื่อย ๆ เมื่อเราใช้เครื่องของเราไปสักระยะหนึ่ง ที่จะกินพื้นที่ HD ของเราไป และในบางกรณีจะใช้พื้นที่มากเกินความจำเป็น ทำให้เราต้องหาทางจัดการล้างไฟล์เหล่านั้นทิ้ง

บน OS X ก็เหมือนกัน คือจะมีการสร้างไฟล์ชั่วคราว (Temporary Files) และ System log เกิดขึ้นระหว่างที่เราใช้งานไปแต่มีหลายอย่างที่แตกต่างกันครับ ในบทความนี้เลยจะขอเขียนถึง Temporary Files ที่มีบน OS X แบบคร่าว ๆ

ikok's picture
10285
posts

Automator : หน้าตาและส่วนประกอบต่าง ๆ

หน้าตาและส่วนประกอบทั่วไปของโปรแกรม Automator

automatr-10_0.jpg

ikok's picture
10285
posts

Automator : เกี่ยวกับ Automator

Automator : เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้เราเขียนโปรแกรมขึ้นมา(อีกที)เพื่อทำงานตามที่เราต้องการได้ โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเขียน code เองครับ หลัก ๆ จะเป็นประมาณนี้ คือเรานำ code (เรียกว่า action) ที่ทาง apple เขียนเสร็จมาให้แล้วมาเรียงต่อกันเพื่อสร้างเป็นชุดคำสั่ง (workflow) ที่เราต้องการอีกทอดหนึ่ง ซึ่งค่อนข้างจะสะดวกสำหรับผู้ใช้ทั่วไปที่ไม่มีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมครับ

ikok's picture
10285
posts

Import songs 1 : เรื่องควรทราบก่อนการ Import เพลงเข้า iTunes

| Tags:

บน iTunes เราสามารถเลือกได้ว่าเราต้องการ Import เพลงเข้ามาเป็น format อะไรบ้าง น่าจะเป็นการดี ที่เราจะเลือกตรงนี้เอาไว้ก่อนการ Import เพลงให้เหมาะกับการใช้งานของเรา จะได้ไม่ต้องเสียเวลา convert ใน iTunes ทีหลัง และนี่คือวิธีการครับ

การกำหนด Format ของเพลงที่จะ Import เข้า iTunes

1.บน iTunes บนเมนูบาร์เลือก iTunes/ Preferences หรือกด Command+, เพื่อเข้าส่วน Preferences บน iTunes

ikok's picture
10285
posts

Playlist : การใช้งาน Playlist

Playlist : เป็นรายการเพลงที่เรานำมารวมกันเอาไว้เล่นต่อกันเป็นชุด ๆ ครับ ซึ่งใน 1 playlist จะมีกี่เพลงก็ได้ตามที่เราต้องการ เป็นการสร้างโดยเรากำหนดเองทุกอย่างครับ =)

playlist.jpg

หลักการทำงาน