Battery

ikok's picture
10285
posts

การดูแลรักษา Battery ของ Notebook

การดูแลรักษา Battery ของ Apple Notebooks

1.เก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสม (ใกล้เคียง 22 องศา C ได้จะดีมาก)

2.ให้แน่ใจว่า ชาร์จให้เต็มในการต่อไฟบ้านครั้งแรก และทำการ update software ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด เพราะ apple จะออกตัว update ที่ปรับปรุงการทำงานของ battery ให้ดีขึ้นเป็นระยะ ๆ

3.การดูแลรักษาทั่วไป battery แบบ Lithium-ion จำเป็นที่จะต้องมีการหมุนเวียนของประจุ ** พูดให้ง่ายก็คือ เราควรที่จะใช้งานผ่าน battery บ้าง เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของประจุภายในเซลของ battery ครับ

ikok's picture
10285
posts

การ Calibrate Battery

การ Calibrate Battery
ภายในตัวของ Battery ที่เราใช้อยู่ จะมี micro processor ที่จะคอยบอกกับเครื่องให้แสดงผลบนหน้าจอเราว่า ตอนนี้ Battery เหลืออยู่หรือว่าใช้ไปแล้วเท่าไหร่ .. การ Calibrate Battery คือคล้าย ๆ กับการ reset ตัว micro processor ตัวนี้ ให้ประมวลผลค่าต่าง ๆ ของ battery ได้ถูกต้อง ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้ Notebook ควรจะทำอย่างสม่ำเสมอครับ

วิธี Calibrate Battery สำหรับผู้ใช้ MacBook, MacBook Pro (10.5)

1.เสียบปลั๊กเข้ากับไฟบ้าน และชาร์จจนเต็ม

ikok's picture
10285
posts

เกี่ยวกับ Battery

เกี่ยวกับ Apple Notebook Battery (Lithium-ion)
จากหน้าเวปของ Apple เองบอกเอาไว้ว่า battery แบบ lithium-ion ของ Apple เองนั้นมีคุณสมบัติทั่วไปเหมือนกับ battery แบบ lithium-ion ที่พบเห็นอยู่ในอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว จะมีวันหมดอายุครับ (เสื่อมสภาพจนไม่เก็บไฟแล้ว ทำให้เราต้องซื้อใหม่)

ทั่วไปเกี่ยวกับ Lithium-ion