Burn folder

ikok's picture
10285
posts

การใช้ Burn Folder

Burn Folder : เป็นหนึ่งในวิธีการ Burn ข้อมูลลงแผ่นบน OS X ครับ ที่ค่อนข้างสะดวกสำหรับการใช้งานทั่วไป แต่สำหรับมือใหม่ หรือผู้ที่เพิ่งจะเปลี่ยนมาใช้ OS X อาจจะมีเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมตามนี้นะครับ

Picture2-1_10.jpg
ไอคอนของ Burn Folder จะมีสัญลักษณ์ Radioactive อยู่ตรงกลางให้เราแยกออกจาก Folder ทั่วไป

ikok's picture
10285
posts

Burn - การเขียนแผ่น

Burn : คือการเขียนแผ่น (หรือที่บางคนจะเรียกว่า Write) เป็นการบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD/DVD โดยที่ Burn จะเป็นคำที่จะใช้ในความหมายนี้บน OS X

ถ้าเราต้องการที่จะทำการ Burn ข้อมูลลงบนแผ่น CD/DVD เราสามารถทำได้เลยบน OS X โดยที่ไม่ต้องหาโปรแกรมมาเพิ่มเติมตามวิธีการด้านล่างนี้

note : ถ้าต้องการจะ Burn DVD แผ่นที่จะใช้จะต้องเป็นแผ่นแบบ DVD-R เท่านั้น - [ตรงนี้ผมเข้าใจผิดครับ drive รุ่นใหม่ ๆ burn แผ่น DVD+R ได้แล้ว-ก๊อก อาย ]