iTunes Artwork

ikok's picture
10285
posts

การจัดการ Album Artwork กับเพลงใน iTunes

Album Artwork คือ?
Album Artwork หรือว่าปก CD, DVD แบบดิจิตอลบน iTunes ครับ เอาไว้แสดงเวลาที่เราเล่น/เลือก media นั้นอยู่บน iTunes จะแสดงในมุมซ้ายล่างแบบนี้ (ถ้าใน iTunes ไม่แสดงตรงนี้มาให้ ให้กดปุ่มในวงกลมสีแดงตามภาพประกอบด้านล่างนี้ครับ)

show-artwork-1.jpg