เกี่ยวกับ Shortcut

ikok's picture
10285
posts
| Tags:

ว่าด้วยเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับ Shortcut หรือว่าคีย์ลัดบน OS X