เกี่ยวกับ Repair Disk Permission

admin's picture
22
posts

เกี่ยวกับ Repair Disk Permission

เหตุ และ ผล ของการ Repair disk permisiion

ตามปรกติพวกไฟล์ที่เป็น packgage (มีนามสกุล .pkg ) เวลาเรา Install ไฟล์พวกนี้ไปแล้วในเครื่อง เค้าจะทำการสร้าง "ใบเสร็จ " หรือว่า "สำเนา" เอาไว้ใน /Library/Receipts/ โดยไฟล์พวกนี้จะเป็นตัวบอกว่า แต่ละ package ที่ install ลงไปนั้น ประกอบด้วยไฟล์อะไรบ้าง และมี permission อย่างไร .. การสั่ง verify กับ repair disk permission นั้น จะทำการตรวจสอบเปรียบเทียบ permission จากตรงนี้เป็นหลัก (สำหรับพวกโปรแกรมที่ Install แบบ package ทั้งหมดจะมีตรงนี้) หลังจากเปรียบเทียบแล้วจึงทำการแก้ไข permission ให้ถูกต้องในทางที่ควรจะเป็น

คำสั่งใช้งาน
Picture1_5.jpg

Verify Disk Permissions : ตรวจสอบหา permission ที่ผิดเพี้ยนไป
        ให้ดูผลที่ได้จากกล่องข้อความ ถ้าผลที่ได้ปรกติ ไม่ต้องทำอะไร แต่ถ้าเจอสิ่งผิดปรกติ (ดูภาพประกอบ) ห้เราทำการ Repair Disk Permissions ต่อไป

Repair Disk Permissions : ตรวจสอบ และซ่อมแซม permission ที่ผิดปรกติ

ตัวอย่าง

กด Verify Disk Permissions เพื่อหาสิ่งผิดปรกติ

Picture2_4.jpg

จากภาพเจอ permission ผิดปรกติอยู่ 1 รายการครับ จากนั้นกด Repair Disk Permission

Picture3_6.jpg

ผมจะได้ข้อความด้านบนนี้ เป็นการแจ้งให้เราทราบว่าเค้าได้ทำการแก้ไข permission ให้ถูกต้องแล้ว

การสั่ง verify และ repair disk permission สามารถทำได้ 2 ทางคือ

  • จาก disk utility บนแผ่น OS X Installation DVD
  • จาก disk utility ใน application/utilities folder ภายในเครื่องของเรา

note : ใน support ของ apple บอกเอาไว้ว่า ถ้าเป็นไปได้ ให้เปิดใช้งาน disk utility จากในเครื่องเราที่ผ่านการลง software update ล่าสุดแล้วจะดีกว่า เพราะทันสมัยกว่าบนแผ่น Installation DVD และ permission สำหรับบางไฟล์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากความปลอดภัยเป็นหลักด้วย

อ่านเพิ่มเติมได้จาก :
http://support.apple.com/kb/HT1452