Bluetooth Sharing : การกำหนดรายละเอียดรับส่งไฟล์ผ่าน Bluetooth

ikok's picture
10285
posts
| Tags:

ส่วน Bluetooth Sharing นั้น จะมีรายละเอียดดังนี้

bluetooth-09.jpg

อธิบาย

 • When receiving items: จะเป็นการกำหนดว่า เมื่อมีคนส่งไฟล์ผ่าน Bluetooth เข้ามาที่เครื่องเราแล้ว ให้ทำอย่างไร มีหัวข้อย่อยอีก 4 ตัวเลือกดังนี้
  • Accept and Save : เลือกรับไฟล์และ save เก็บเอาไว้โดยไม่ถาม
  • Accept and Open : เลือกรับไฟล์และเปิดไฟล์ที่ได้รับขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
  • Ask What to Do : ถามเตือนเราก่อนว่าจะรับไฟล์นั้นหรือไม่
  • Never Allow : เป็นการปฎิเสธไฟล์ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง Bluetooth ในทุกรณี
 • Require Paring : บังคับว่าจะรับส่งไฟล์ได้กับอุปกรณ์ที่เราจับคู่เอาไว้แล้วเท่านั้น
 • Folder for accepted items : เลือกว่า จะเก็บไฟล์ที่รับมาไว้ที่ไหนในเครื่อง
 • When other devices browse : กำหนดว่าเมื่อมีบุคคลอื่นเข้ามาดูไฟล์ (browse) เครื่องเรา จะทำอย่างไร มีมาอีก 3 ตัวเลือกคือ
  • Ask What to Do : ถามเราก่อนว่าจะทำอย่างไร
  • Always Allow : อนุญาตเสมอ โดยไม่ถามเตือนเมื่อมีใครเข้ามาเครื่องเราผ่าน Bluetooth
  • Never Allow : ไม่อนุญาตไม่ว่ากรณีใดใด
 • Folder others can browse : เลือกว่าบุคคลอื่นสามารถเข้ามาเห็นส่วนไหนของเครื่องเราได้บ้าง โดยปรกติจะเข้าได้แค่ Public Folder บนเครื่องเรา ถ้าเราอยากแชร์ไฟล์อะไรก็ให้นำไปไว้ใน folder นี้ คนอื่นเข้ามาก็จะเห็นครับ
 • Bluetooth Preferences : เลือกเพื่อที่จะเข้าหน้า Bluetooth Preferences ใน System Preferences