Calculator

ikok's picture
10285
posts

เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ Calculator app ใน How-Tos ครับ

เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ Calculator app ใน How-Tos ครับ

  • Calculator - โปรแกรมดีที่หลายคนมองข้าม
  • การย้อนกลับไปดูคำสั่งที่เรากดไปแล้วใน Calculator
  • การใช้งาน Calculator สำหรับแปลงสารพัดหน่วย

ikok's picture
10285
posts

Calculator - โปรแกรมดี ที่หลายคนมองข้าม

Calculator : เป็นโปรแกรมเครื่องคิดเลขที่มีติดตัวมากับ OS X ครับ ผมคิดว่าเป็น app ที่หลาย ๆ คนมองข้าม หรือแทบไม่ได้เรียกออกมาใช้ (รวมทั้งตัวผมเองด้วย) .. จากที่ผมเขียนเกี่ยวกับการใช้งาน spotlight ช่วยคิดเลข ก็เลยทำให้ต้องมาหาข้อมูลของ app ตัวนี้ไปด้วย .. จากตรงนั้น ทำให้ผมพบว่า app คิดเลขที่มีมากับ OS X นี้ ทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิดครับ