Energy Saver

ikok's picture
10285
posts

เกี่ยวกับการ Sleep

Sleep : เป็นการเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน (ทั้งจากเครื่องต่อไฟตรง หรือว่าโน๊ตบุคที่ทำงานผ่านแบตเตอรี่)

การตั้งค่าเกี่ยวกับการ Sleep

enegy-saver.jpg
ไปที่ System Preferences เลือำ Energy Saver

เข้าหน้าต่างการตั้งค่า Sleep