Sleep

ikok's picture
10285
posts

ว่าด้วยเรื่อง Sleep

| Tags:

sleep : เป็นภาวะที่เครื่องเข้าสู่โหลดประหยัดพลังงาน โดยทั่วไปเหมือนกับบน window pc ครับ แต่บน Mac มีสิ่งที่แตกต่างออกไปอีกนิดหน่อย

(ดู เกี่ยวกับการตั้งค่า sleep ประกอบ)

ตามความเข้าใจของผม การ Sleep ของเครื่องมีอยู่ 2 ระดับครับ คือ

ikok's picture
10285
posts

เกี่ยวกับการ Sleep

Sleep : เป็นการเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน (ทั้งจากเครื่องต่อไฟตรง หรือว่าโน๊ตบุคที่ทำงานผ่านแบตเตอรี่)

การตั้งค่าเกี่ยวกับการ Sleep

enegy-saver.jpg
ไปที่ System Preferences เลือำ Energy Saver

เข้าหน้าต่างการตั้งค่า Sleep