Mac 101

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพื้นฐานการใช้งานเครื่อง Mac ทั่วไป หรือพื้นฐานการใช้งานโปรแกรมที่นอกเหนือจากที่มีใน How-Tos จะเกี่ยว OS X หรือไม่ก็ได้
ikok's picture
10285
posts

เพิ่มบทความการจัดการกับไฟล์แบบฐานข้อมูลใน How-Tos ครับ

| Tags:

เพิ่มบทความ การจัดการไฟล์แบบฐานข้อมูล ในโปรแกรมต่าง ๆ บน OS X ใน How-Tos ครับ

มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำความเข้าใจข้อดี และรูปแบบของการจัดการกับไฟล์แบบฐานข้อมูล (database) ในโปรแกรมต่าง ๆ ที่มีบน OS X สำหรับผู้ใช้งาน OS X มือใหม่ครับ

ikok's picture
10285
posts

เพิ่มบทความเกี่ยวกับ iCal ใน How-Tos ครับ

เพิ่มบทความเกี่ยวกับการใช้งาน iCal ในส่วนของ How-Tos ครับ
เนื้อหาประกอบไปด้วย

 • iCal -Basic และทั่วไปเกี่ยวกับ iCal
 • การสร้าง Event - กำหนดนัดหมายของเรา
 • Calendar Views
 • เกี่ยวกับ To Do และการใช้งานส่วนนี้ร่วมกับ Mail.app
 • การกำหนดนัดหมายซ้ำ (Repeat) และการตั้งเตือน (Alarm)
 • การสร้าง Calendar ต่าง ๆ และการใช้ Calendar Group ช่วยจัดกลุ่ม Calendar ที่เรามี

ikok's picture
10285
posts

เรื่องควรรู้ก่อนการซื้อของบน Apple Online Store (Thailand)

ตอนแรกว่าจะอัพเดทโพสที่แล้วใหม่ แต่อ่านไปอ่านมา เขียนใหม่เลยน่าจะดีกว่าครับ
ที่ผมจะเขียนถึงต่อไปนี้ เป็นเรื่องที่เรา (ผู้บริโภค) ควรจะทราบก่อนการซื้อของผ่าน Apple Online Store(Thailand) นะครับ เพื่อความเข้าใจในการซื้อของทั่วไปและการแก้ไขกรณีเกิดปัญหา โดยเนื้อหาประกอบไปด้วย

 • เรื่องทั่วไป
 • การสั่งซื้อ
 • การเตรียมสินค้า-จัดส่ง
 • สิทธิ์ในการคืนสินค้า (การเคลมสินค้าที่ใช้ไม่ได้ เมื่อแก่ะกล่องออกมาใช้งานครั้งแรก)
 • หลักฐานยืนยันการสั่งซื้อ
 • สินค้าที่สั่ง spec พิเศษ
 • การรับประกัน

ikok's picture
10285
posts

วิธีการลง Windows บน OS X (ผ่าน Boot Camp) ครับ

เพิ่มบทความเกี่ยวกับ การ Install Windows บน OS X ผ่าน Boot Camp ใน How-Tos ครับ

บทความนี้มีภาพประกอบแทบทุกขั้นตอนเท่าที่ผมพอจะทำได้นะครับ เลยมีเนื้อหาค่อนข้างจะยาวครับ ผมเลยแบ่งเป็นทั้งหมด 8 ตอน จะได้โหลดเร็วและอ่านง่ายขึ้นให้อ่านไล่ตามลำดับ นะครับ ดังนี้..

เตรียมตัว
1.สิ่งที่ควรจะต้องเตรียมก่อนการติดตั้ง Windows บน OS X
2.การแบ่ง Partition สำหรับ Windows บน OS X
เริ่มติดตั้ง Windows
3.วิธีการติดตั้ง Windows #1
4.วิธีการติดตั้ง Windows #2
5.วิธีการติดตั้ง Windows #3
6.วิธีการติดตั้ง Windows #4
7.วิธีการติดตั้ง Windows #5
8.วิธีการติดตั้ง Windows #6

note : สำหรับผู้ที่ต้องการจะ print เก็บไว้ สามารถเลือกคำสั่ง Printer-friendly version ได้ที่ตอนล่างของทุกหน้าบทความใน How-Tos ครับ แล้วค่อย print ออกมา =)

หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ

ก๊อก