iPhoto' 09 : Faces #2 - สอน iPhoto ให้จำหน้าคนได้ "แม่น" ขึ้น

ikok's picture
10285
posts

สอนให้ iPhoto จำหน้าคนได้ “แม่น​” ขึ้น

ถึงเราจะกำหนดภาพบุคคลที่ชัดเจนไปในภาพแรกแล้ว แต่ไม่มีระบบอะไรสมบูรณ์พร้อมครับ Faces ก็เช่นเดียวกัน .. เราควรจะช่วยให้เค้าจำหน้าบุคคลในภาพได้ดีขึ้นด้วยการเพิ่มหน้าคน ๆ เดียวกันนี้เข้าไปในฐานข้อมูลให้มากขึ้น เพื่อที่เค้าจะได้คำนวณได้ “แม่น” หรือว่าผิดพลาดน้อยลงครับ

note : นี่เป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องจากบทความตอนที่แล้ว ผมเลยเริ่มที่ ขั้นตอนที่ 3 นะครับ

ขั้นตอนที่ 3 : ในส่วนของ Faces คลิ๊กที่ภาพใบหน้าของบุคคลที่เราต้องการเพิ่มภาพอ้างอิงเพิ่มเติมเข้าระบบ จากนั้น เราจะถูกพาเข้ามาที่หน้าใหม่ ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ตามภาพครับ

faces-confrm-01.jpg

  1. ด้านบน คือภาพที่เรายืนยันเรียบร้อยแล้ว
  2. ด้านล่าง คือภาพบุคคลต้องสงสัย(ว่าน่าจะเป็นคนเดียวกัน)ที่ iPhoto สุ่มเลือกมาให้เรา

ให้คลิ๊กที่ปุ่ม Confirm Name ที่แถบด้านล่างของหน้าต่างนี้ เพื่อเข้าสู่งขั้นตอนยืนยันรูปเพิ่มเติมครับ

confirm-button.jpg

ขั้นตอนที่ 4 : เลือกยืนยันรูปเพิ่มเติม

หลังจากกดปุ่ม Confirm Name มาแล้ว เราจะเห็นภาพบุคคลต้องสงสัยมาให้เราเลือกยืนยัน (Confirm) เข้าระบบ

faces-confrm-02.jpg

ให้เราทำการยืนยันด้วยวิธีการดังนี้

  • การยืนยันว่า “ใช่” หรือเครื่องหมายสีเขียว - ให้คลิ๊ก 1 ครั้งที่ภาพ หรือในกรณีที่ต้องการยืนยันแบบมากกว่า 1 ภาพ ให้คลิ๊กเมาส์แล้วลากกวาดภาพที่เราต้องการยืนยันว่า “ใช่” ครับ ภาพที่ถูกเลือกเข้ามาจะถูกใส่เครื่องหมายสีเขียว
  • การยืนยันว่า “ไม่ใช่” หรือเครื่องหมายสีแดง - คลิ๊ก 2 ครั้งที่ภาพ

แล้วเราจะเห็นป้ายยืนยันที่ด้ารล่างของแต่ละภาพใบหน้าครับ แบบนี้

faces-confrm-03.jpg

หลังจากกำหนดทุกอย่างตามที่เราเห็นสมควรว่าพอแล้ว ก็คลิ๊กเลือก Done ที่ด้านล่างขวาของหน้าต่างนี้ เพื่อกลับเข้าสู่การใช้งานปรกติ

note :

  1. ตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า มีบางภาพที่​ “ไม่ใช่” บุคคลที่เราต้องการด้วย
  2. ยิ่งภาพบุคคลที่กำหนดว่า “ใช่” มีมากเท่าไหร่ iPhoto จะ “เดา” ได้ “แม่น” ขึ้นครับ
  3. ในกรณีที่เราเห็นว่ามีภาพบุคคลที่ “ไม่ใช่” ถูกสุ่มขึ้นมาให้เราเลือกด้วย .. เราควรที่จะบอก iPhoto ว่า นี่ “ไม่ใช่” คน ๆ เดียวกันด้วย เพื่อช่วย iPhoto ให้คำนวณได้ถูกต้องมากขึ้นครับ

หมดจากการสอนให้ iPhoto จำภาพคนไปแล้ว ต่อไปก็จะเป็นการนำไปใช้ครับ
iPhoto' 09 : Faces #3 - การนำ Faces มาประยุกต์ใช้งานปรกติ