เรื่องซื้อเกมในiTunes

greatnay's picture
2
posts
| Tags:

ถ้าซื้อเกมไว้ที่คอมเครื่องหนึ่ง แล้วไปซื้อใหม่ที่คอมอีกเครื่อง แต่เกมเดิมจะเสียเงินเพิ่มไหม

prolang's picture
116
posts

กรณีใช้ AppID เดียวกัน

ถ้าใช้ AppID เดียวกัน ก็ไม่เสียเพิ่มครับ
และถ้าเป็นเกมของ iPhone หรือ iPod Touch แล้วละก็จะมีปัญหาตอนเอาเกมลงเครื่องครับ

#1