Shortcut

ikok's picture
10285
posts

การเพิ่ม Shortcut เอง

การเพิ่ง Shortcut ใหักับ application ต่าง ๆ เอง

ikok's picture
10285
posts

เกี่ยวกับ Shortcut

| Tags:

ว่าด้วยเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับ Shortcut หรือว่าคีย์ลัดบน OS X

ikok's picture
10285
posts

สัญลักษณ์ Shortcuts บน OS X

สัญลักษณ์ใน Shortcuts บน OS X

Shortcut คือ การกดคีย์ลัดเพื่อใช้งานคำสั่งต่าง ๆ บนโปรแกรม มีเอาไว้ให้การเข้าถึงคำสั่งรวดเร็วขึ้น บน OS X จะมีปุ่มที่หลัก ๆ สำหรับกดคีย์ลัด หรือ Shortcut ดังนี้

<

table style="empty-cells: show; border-collapse: collapse;">

ปุ่มบนแป้นคีบอร์ด