Retouch : ลบตำหนิภายในภาพ

ikok's picture
10285
posts
| Tags:

Retouch : เป็นคำสั่งเอาไว้สำหรับแก้จุดด่าง หรือตำหนิของภาพในบริเวณใดบริเวณหนึ่งครับ ประมาณว่าลบสิว หรือแก้จุดสีแปลก ๆ ภายในภาพ

retouch-t-1.jpg retouch-t-2.jpg

จากตัวอย่างภาพซ้ายจะเป็นก่อนแต่งด้วย retouch ส่วนภาพขวาจะเป็นภาพที่แต่งด้วย retouch แล้วครับ =)

เมื่อเราคลิ๊กที่ปุ่ม Retouch แล้วเขาจะมีแถบเครื่องมือแสดงขึ้นมาในภาพ เอาไว้สำหรับกำหนดขนาดของบริเวณที่เราต้องการจะแก้ไขนะครับ ขนาดยิ่งเล็ก การแก้ไขหรือจุดสีที่เกิดขึ้นก็จะยิ่งเนียนตา แต่ทั้งนี้ ควรจะเลือกให้เหมาะสมกับขนาดของตำหนิภายในภาพจะดีที่สุดครับ

retouch-t-3.jpg

เมื่อเลือกขนาดที่เหมาะสมได้แล้ว ก็มาไล่คลิ๊ก หรือคลิ๊กแล้วลากบริเวณตำหนิของภาพได้เลย เราจะเห็นว่าเขาคำนวณค่าสีใหม่ขึ้นมาแทนบริเวณตำหนึของภาพเดิมให้

note : ตัว tool ที่แสดงขึ้นมานี้สามารถเลื่อนไปตรงไหนก็ได้ภายใน iPhoto ครับ