ikok's picture
10285
posts

Preview : เป็น app ที่มีมากับ OS X เอาไว้สำหรับดูภาพและไฟล์ PDF

preview-basic-1_0.jpg

จะเรียกว่าเป็น app สารพัดประโยชน์ก็น่าจะได้ เพราะตัว app นี้สามารถทำอะไรได้เยอะมากนอกจากการเปิดอ่านไฟล์ภาพและ PDF เช่น

  • แปลี่ยนชนิดของไฟล์ภาพ (จาก .png เป็น .jpg เป็นต้น)
  • ปรับแต่งไฟล์ภาพ (ย่อ,crop, ปรับสี, หรือว่าเอาพื้นหลังของภาพออก)
  • ย่อขนาดไฟล์ภาพ / PDF
  • ปรับแต่งไฟล์ภาพแบบ batch process (ทำพร้อมกันหลาย ๆ ภาพในคราวเดียว)
  • เขียน หรือใส่สัญลักษณ์ลงในไฟล์ภาพ / PDF เพื่อการอธิบาย หรือโน๊ตสั้น ๆ สำหรับการแก้ไขงาน (ภาพประกอบหลายบทความใน แมคมือใหม่.คอม ก็ใช้ความสามารถนี้บน Preview ครับ)
  • เปิดดูไฟล์ภาพหลายไฟล์ให้เป็น Slide show ง่าย ๆ

มี icon แบบนี้

preview-icon.jpg

note :

  1. ในการเปิดไฟล์ภาพ และ PDF นั้น จะมีชุดคำสั่งบน Toolbar ไม่เหมือนกัน
  2. ถ้า list ด้านซ้ายมือซ้อนกัน ให้ดูจาก link ด้านล่างนี้แทนนะครับ ยิ้ม