การอ่านค่าต่าง ๆ บน widget : iStat Pro (4.7)

ikok's picture
10285
posts

บทความ How-Tos การใช้งาน iStat Pro นี้เขียนขึ้นโดยอ้างอิงจากเอกสารประกอบการใช้งานบนเวปของทางผู้พัฒนาโปรแกรมโดยส่วนใหญ่เพื่อความถูกต้องที่สุดของข้อมูล ซึ่งผมได้ขออนุญาตทางผู้พัฒนาโปรแกรมเพื่อการนี้อย่างถูกต้องแล้วนะครับ ถ้าต้องการทำซ้ำ แก้ไข หรือดัดแปลง กรุณแจ้งผมด้วยนะครับ =)

การอ่านค่าตัวเลขต่าง ๆ บน iStat Pro แบบละเอียด (ผมเขียนเลขกำกับเอาไว้เพื่อให้อ่านเป็นลำดับได้ง่าย ๆ นะครับ ซึ่งในการใช้งานจริงเราสามารถจับเค้าสลับกันได้ )

1.CPU

cpu.jpg

จะเป็นส่วนที่แสดงสถานะการทำงานของ CPU ที่เกิดขึ้นบนเครื่องในขณะนั้น ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ตามนี้ (ทั้งหมดมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์)

 • User : สถานะการทำงานของ CPU ที่ถูกใช้ไปบนฝั่งของผู้ใช้ (User)
 • System : สถานะการทำงานของ CPU ที่ถูกใช้ไปบนฝั่งของระบบ (System)
 • Nice : สถานะการทำงานของ CPU ที่ถูกใช้ไปเพื่อการจัดสรรทรัพยากรระบบให้ทำงานแบบ Multi-Tasks ได้ราบรื่นที่สุด
 • Idle : ระยะเวลา Idle ของ CPU บนเครื่องเราครับ (เป็นสถานะที่ไม่ได้ถูกใช้งาน ในขณะนั้น)
 • กราฟที่เห็นด้านล่างของส่วน CPU : เป็นผลรวมกันของส่วน User + System + Nice ครับ

2.MEMORY

memory.jpg

ข้ออมูลส่วนนี้จะแสดงเกี่ยวกับการใช้งานหน่วยความจำในขณะนั้น ซึ่งสามารถเลือกให้อัพเดทสถานะตรงนี้ได้จากใน iStat / Preferences ครับ มีห้วข้อดังนี้

 • Wired memory : เป็นหน่วยความจำที่จำเป็นสำหรับ app หรือระบบ จะมีอยู่แต่บน RAM เท่านั้น จะไม่ถูก cache ลงใน HD ครับ
 • Active memory : หน่วยความจำที่กำลังถูกใช้งานอยู่
 • Inactive memory : หน่วยความจำที่ไม่ได้ถูกใช้งานในขณะนั้นแต่ยังค้างอยู่ใน RAM และจะมีบางส่วนที่ถูก cache ลง HD ในเวลาต่อมา ซึ่งจะเปลี่ยนเป็น Active memory เมื่อถูกเรียกใช้งาน
 • Free memory : หน่วยความจำที่ไม่ได้ถูกใช้งานขณะนั้น
 • กราฟที่แสดงด้านล่าง : เป็นกราฟที่แสดงการใช้งานหน่วยความจำของ Active และ wired เข้าด้วยกันแล้ว (ไม่นับรวมกับส่วน Inactive) ซึ่งถ้าใครใช้ Terminal ก็จะได้ผลลัพท์ที่ไม่ตรงกันกับคำสั่ง "Top" โดยทางผู้พัฒนาให้เหตุผลเอาไว้ว่า การแสดงผลแบบนี้ ให้ความรู้สึกว่าน่าจะถูกต้องกว่าในภาพรวม

อ่านเพิ่มเติมจากเกี่ยวกับแรมได้จาก RAM : เกี่ยวกับ RAM ครับ

3.Disks

disks.jpg

ส่วนนี้จะแสดงข้อมูลของพื้นที่ใช้งานใน Hard disk แต่ละลูก (ทั้งภายในเครื่อง และที่ต่ออยู่กับเครื่องเราจากภายนอก) โดยจะไม่แสดงพวก CD,DVD ไดร์ฟนะครับ เราสามารถมารเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล และการอัพเดทตรงส่วนนี้ได้จากใน iStat / Preferences ครับ (ดู การปรับแต่ง iStat Pro ประกอบ)

 • U : มาจาก Used หรือว่าพื้นที่ ๆ ถูกใช้ไปแล้ว
 • F : ย่อมาจาก Free หรือว่าพื้นที่เปล่าที่ยังเหลืออยู่บน HD ครับ

4.NETWORK

network.jpg

ข้อมูลในส่วนนี้จะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของ network เราเราต่ออยู่ มีรายละเอียดดังนี้ครับ

 • IP : หมายถเลข IP address ภายในวง Lan ของเครื่องเรา
 • EXTERNAL IP : หมายเลข IP ของเราที่ต่อออกไปข้างนอก
 • In : ค่า download ที่แท้จริง (throughput)
 • Out : ค่า upload ที่แท้จริง (thorughput)
 • Total In : ค่า download ที่แท้จริงที่จะนับตั้งแต่การรีสตาร์ทเครื่องครั้งล่าสุด
 • Total Out : ค่า upload ที่แท้จริงที่จะนับตั้งแต่การรีสตาร์ทเครื่องครั้งล่าสุด

Tips : ตรงส่วนนี้ ถ้าอยู่ในหน้า widget ปรกติของ iStat Pro แล้วกดปุ่ม i (ไอ) บนคีบอร์ด จะเป็นการ copy external IP address มาเก็บไว้ใน Clipboard

5.UPTIME

uptime.jpg

เป็นระยะเวลาที่นับตั้งแต่ตอนที่เราเปิดเครื่อง(จะเปิดขึ้นมาใหม่ หรือการรีสตาร์ท) นับมาจนถึงปัจจุบัน และการทำงาน (Load) ที่เกิดขึ้นโดยเฉลี่ย

 • Uptime : ระยะเวลาโดยรวมตั้งแต่เปิดเครื่องขึ้นมา (หรือว่ารีสตาร์ท) จนถึงปัจจุบัน
 • Processes : กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนเครื่องที่ผ่านมา
 • Load Average : ตัวนี้จะแสดงภาระของ CPU ที่จัดการกับกิจกรรมต่าง ๆ บนเครื่องในทุก ๆ 1,5 และ 15 นาทีครับ ค่าสูงที่สุด จะประมาณไม่เกินจำนวน CPU core(s) ที่มีอยู่บนเครื่อง เช่น ถ้าเครื่องเรามี 2 Cores ค่า Load ของ CPU ที่จะไปได้สูงที่สุดคือ 2 ครับ อ่านเพิ่มเติม ที่

http://developer.apple.com/documentation/Darwin/Reference/ManPages/man1/top.1.html
http://immike.net/blog/2007/07/27/what-exactly-is-a-load-average/

6.TEMPERATURE

temp.jpg

เป็นการแสดงอูณหภูมิจากตัวเซ็นเซอร์จับความร้อนต่าง ๆ ภายในเครื่องเรา ซึ่งแต่ละรุ่นก็จะมีค่าที่ขึ้นตรงนี้ไม่เหมือนกัน (ผู้พัฒนาพยายามปรับปรุงให้ข้อมูลตรงนี้สามารถทำงานได้กับเครื่องทุกรุ่นเท่าที่จะทำได้อย่างต่อเนื่อง และเพราะแต่ละรุ่นใช้ตรงนี้ไม่เหมือนกัน เลยอาจจะต้องใช้เวลาสักพักใหญ่ ๆ ครับ)

 • HD : อูณหภูมิของฮาร์ดดิสก์ของเรา
 • CPU A : อูณหภูมิของ CPU
 • Enclosure Base : อูณหภูมิของเคสเครื่องตอนล่าง
 • Heatsink A : อูณหภูมิของ Heatsink ตัวที่ 1(ตัวครีบ หรือว่ากล่องระบายความร้อนภายในเครื่อง)
 • Heatsink B : อูณหภูมิของ Heatsink ตัวที่ 2(ตัวครีบ หรือว่ากล่องระบายความร้อนภายในเครื่อง)
 • Mem Bank A1 : อูณหภูมิของบริเวณ แรม
 • Northbridge 1 : อูณหภูมิของ Northbridge ตัวที่ 1 (ตัวควบคุมระหว่าง Chip ต่าง ๆ ภายในเครื่อง)
 • Northbridge 2 : อูณหภูมิของ Northbridge ตัวที่ 2 (ตัวควบคุมระหว่าง Chip ต่าง ๆ ภายในเครื่อง)

ดูประกอบเกี่ยวกับ Northbridge ได้ที่นี่
http://forums.macrumors.com/showthread.php?t=285347

7.FAN

fan.jpg

ความเร็วพัดลมจากเซ็นเซอร์ที่ติดอยู่ภายในเครื่อง มีหน่วยเป็นความเร็วรอบการหมุนของพัดลมต่อหนึ่งนาที (ทางผู้พัฒนาบอกว่า ตรงนี้จะใช้ไม่ได้กับเครื่อง PPC บางรุ่นนะครับ)

8.PROCESSES

processes.jpg

เป็นส่วนที่แสดงกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนเครื่องเรา 5 อันดับแรก ซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้แสดงกิจกรรมเกี่ยวกับ CPU หรือว่า RAM ครับ (ดู การปรับ iStat Pro ประกอบ)

9.BATTERY

battery.jpg

ส่วนนี้จะแสดงค่าต่าง ๆ ของ Battery เราครับ พร้อมกับจะมีรูปสัญลักษณ์บอกด้วยว่า ขณะนี้เรากำลังต่อตรงกับไฟบ้าน หรือว่าทำงานบนไฟจาก Battery อยู่

 • Health : คุณภาพของ Battery ของใหม่จะเริ่มที่ 100% ครับ และจะค่อย ๆ ลดลงตามเวลาและการใช้งานที่ผ่านไป
 • Cycles : รอบการชาร์จของ Battery (ดู เกี่ยวกับ Battery ประกอบ)
 • Charge : % ของไฟที่ถูกชาร์จเข้ามาใน Battery เราขณะนั้น
 • Time Remaining : เวลาที่เหลืออยู่โดยประมาณถ้าเกิดเราทำงานบน Battery เพียงอย่างเดียว

note : ถ้าเครื่งอเราไม่มีแบต (เป็นเครื่องตั้งโต๊ะ) และไม่มีคีบอร์ดหรือว่าเมาส์ที่เป็น bluetooth ค่าตรงส่วน Battery นี้จะไม่แสดงครับ