Widgets

ikok's picture
10285
posts

การปรับแต่ง iStat Pro และ Shortcut ที่ใช้ได้ครับ

บทความ How-Tos การใช้งาน iStat Pro นี้เขียนขึ้นโดยอ้างอิงจากเอกสารประกอบการใช้งานบนเวปของทางผู้พัฒนาโปรแกรมโดยส่วนใหญ่เพื่อความถูกต้องที่สุดของข้อมูล ซึ่งผมได้ขออนุญาตทางผู้พัฒนาโปรแกรมเพื่อการนี้อย่างถูกต้องแล้วนะครับ ถ้าต้องการทำซ้ำ แก้ไข หรือดัดแปลง กรุณแจ้งผมด้วยนะครับ =)

หลังจากทราบความหมายของค่าต่าง ๆ บน iStat Pro กันไปแล้ว มาบทความตอนนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับแต่งการแสดงผลของค่าต่าง ๆ ที่เรามีกันครับ

ikok's picture
10285
posts

iStat Pro : เกี่ยว widget iStat Pro และการติดตั้ง

บทความ How-Tos การใช้งาน iStat Pro นี้เขียนขึ้นโดยอ้างอิงจากเอกสารประกอบการใช้งานบนเวปของทางผู้พัฒนาโปรแกรมโดยส่วนใหญ่เพื่อความถูกต้องที่สุดของข้อมูล ซึ่งผมได้ขออนุญาตทางผู้พัฒนาโปรแกรมเพื่อการนี้อย่างถูกต้องแล้วนะครับ ถ้าต้องการทำซ้ำ แก้ไข หรือดัดแปลง กรุณแจ้งผมด้วยนะครับ =)

istat-basc-04.jpg

ikok's picture
10285
posts

การอ่านค่าต่าง ๆ บน widget : iStat Pro (4.7)

บทความ How-Tos การใช้งาน iStat Pro นี้เขียนขึ้นโดยอ้างอิงจากเอกสารประกอบการใช้งานบนเวปของทางผู้พัฒนาโปรแกรมโดยส่วนใหญ่เพื่อความถูกต้องที่สุดของข้อมูล ซึ่งผมได้ขออนุญาตทางผู้พัฒนาโปรแกรมเพื่อการนี้อย่างถูกต้องแล้วนะครับ ถ้าต้องการทำซ้ำ แก้ไข หรือดัดแปลง กรุณแจ้งผมด้วยนะครับ =)

การอ่านค่าตัวเลขต่าง ๆ บน iStat Pro แบบละเอียด (ผมเขียนเลขกำกับเอาไว้เพื่อให้อ่านเป็นลำดับได้ง่าย ๆ นะครับ ซึ่งในการใช้งานจริงเราสามารถจับเค้าสลับกันได้ )

ikok's picture
10285
posts

Safari-Web clip

Web clip ทำให้เราสามารถที่จะตัดบางส่วนของหน้าเวปที่เราต้องการเก็บไว้เป็น Dashboard Widget ได้ด้วย (ดู เกี่ยวกับ Dashboard widget ประกอบ)

การสร้าง Web Clip

ไปที่หน้าเวปที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม Open in Dashboard (รูปกรรไกร)

ikok's picture
10285
posts

Newbie's Widget : Color Theory

แอบเห็นคุณ Nickoe แนะนำ widget ที่เป็นประโยชน์ไป เลยทำให้นึกอยากจะแชร์ตัวที่ผมใช้อยู่บ้าง

<

div style="text-align: left;">สำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับกราฟฟิก การจับคู่สี หรือการหาสีใหม่ ๆ ที่เข้ากันได้กับสีเดิมที่มีอยู่ บางครั้ง (และโดยส่วนใหญ่สำหรับผม แบร่..) ก็เป็นเรื่องที่ปวดหัวครับ .. widget ตัวนี้ช่วยท่านได้

<

div style="text-align: center;">