macbook 13 inch late 2011 ค้าง

jint2000's picture
25
posts

รบกวนหาทางแก้ให้ด้วยค่ะ
macbook 13 inch late 2011 ค้าง
หลังจาก sleep ทิ้งไว้นาน... ก็ไม่สามารถใส่ password ได้เลย
ค้างอยู่ตรงนี้ ้มาท์ก็ไม่ขยับ
Restart แล้วก็เหมือนเดิมค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ