การแก้ปัญหา Burn แผ่นเบื้องต้น

ikok's picture
10285
posts

สำหรับผู้ที่มีปัญหาในการ Burn แผ่นนะครับ จากหน้าเวป support ของ Apple มีแนะนำไว้ดังนี้

1.ถ้าแผ่นที่ใช้อยู่ Burn ไม่สำเร็จ ให้ลองแผ่นอื่น ถ้าจาก lot เดียวกันมายังไม่ได้ผล ให้ลองเปลี่ยนยี่ห้อ

2.เชคให้แน่ใจว่า Drive ที่มีอยู่ในเครื่อง สามารถเขียนแผ่นได้ (เครื่องบางรุ่นไม่สามารถเขียนได้ แต่อ่านได้อย่างเดียว เช่นพวก cd combo drive)

3.ตรวจดูหน้าแผ่น ว่ามีรอยหรือสกปรกหรือไม่ หรือว่าแผ่นมีข้อมูลอยู่ก่อนแล้วและเขียนทัับไม่ได้หรือไม่

4.ตรวจดูชนิดของแผ่น DVD ต้องเป็นแผ่นแบบ DVD-R เท่านั้นถึงจะเขียนได้ - เครื่องรุ่นใหม่ ๆ เขียนแผ่นได้ทั้ง +R,-R แล้ว

5.ถ้าเขียนแผ่นด้วยความเร็วสูงสุดแล้วมีปัญหา ให้ลองเลือกเขียนแผ่นที่ความเร็วต่ำกว่าดู

6.ถ้าเปิด app ที่ไม่ได้ใช้ทิ้งเอาไว้ ให้ปิด app นั้นไปก่อน หรือปิดทั้งหมดก็ได้ เหลือเอาไว้เฉพาะ app ที่จะใช้เขียนแผ่น

7.ตรวจดูพื้นที่ที่เหลือบน HDD เพราะการเขียนแผ่นจำเป็นที่จะต้องมีการจำลองและกินพื้นที่บางส่วนบน HDD เรา

8.Restart เครื่อง

9.Update Software ที่ใช้เขียนแผ่น

10.ถ้าเราใช้ Optical Drive แบบต่อแยกต่างหาก ให้ลองตรวจสายเชื่อมต่อว่าเป็นปรกติหรือไม่่

ที่มา
http://support.apple.com/kb/HT1152#trouble