สงสัย CleanMyMac 2

od2504's picture
1077
posts

ได้ซื้อ CleanMyMac Licence มาติดตั้งแล้ว หลังจากนั้น ผมต้องจัดการติ๊กเลือกภาพเพื่อการ Sync ใหม่ทั้งหมด
ไม่ทราบว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างไร ครับ

minemind's picture
3876
posts

sync

sync อะไรกับอะไรครับที่ต้องมีให้ติ๊ก

#1
od2504's picture
1077
posts

Sync ภาพจาก iPhoto กับ iPhone

ติ๊กเลือกภาพตาม event ใน iPhoto เพื่อ Sync กับ iPhone ครับ

ซึ่งผมติ๊กเลือก event ภาพบน iPhoto ไว้ก่อนหน้าใช้ CleanMyMac แล้ว
แต่เมื่อ Sync กลับมีภาพไม่ครบ (เหมือนถูกลบหายไป) จึงต้องติ๊กออกก่อนแล้ว Sync ใหม่ 2 รอบ ครับ

#2