Mail App. อยู่ mail หาย

ldeawl00@gmail.com's picture
9
posts

สวัสดีครับทุกท่านผมมีปัญหาใหญ่ครับ
คืออยู่ดีๆ mail หายหมดเลยครับแต่ฐานข้อมูลที่ users/xxxx/Library/Mail/V2/xxxxxxxx ยังอยู่ครับ
ถ้าผม import เข้ามาใหม่ข้อมูล ก็จะคูณ2 ครับ(ข้อมูล mail มี 11GB พอ import ข้อมูล เป็น 22GB)
คำถามครับ
1.เกิดอะไรขึ้นกับเครื่องผมครับ
2.มีวิธีแก้มั้ยครับคือผมใช้ macbook air ตอนนี้เนื้อที่เหลือ 12 GB พอ import เนื้อที่เหลือไม่ถึง 1GB เลยครับ

ขอขอบคุณลวงหน้าเลยนะครับ

ldeawl00@gmail.com's picture
9
posts

มีใครพร้อมทราบวิธี import

มีใครพร้อมทราบวิธี import email เข้ามาโดยที่ไม่ต้องสร้างฐานข้อมูลใหม่บางครับ
OS X 10.10.5 ครับ

#1