แก้ไขรูปแบบฟอนต์หน้าเบาเซอร์ยังไงค่ะ อยู่ดีๆรูปแบบฟอนต์เปลี่ยนไป

nulekza_487244040@hotmail.com's picture
4
posts

อยู่ดีๆ รูปแบบฟอนต์ภาษาอังกฤษก็เปลี่ยนไปตามรูปค่ะ มีวิธีเปลี่ยนหรือแก้ไขยังไงค่ะ

รูปตามลิงค์นี้ค่ะ https://www.img.in.th/image/7lMc

nulekza_487244040@hotmail.com's picture
4
posts

รูปค่ะ

ตามลิงค์นี้ค่ะ https://www.img.in.th/image/7lMc

#1