การจำกัดผลการค้นหาแบบเฉพาะเจาะจงบน Spotlight

ikok's picture
10285
posts

เหมือนบน Search Engine ส่วนใหญ่ ที่เราสามารถจำกัดวงการค้นหาให้เฉพาะเจาะจงตามที่เราต้องการได้ ใน spotlight เราก็สามารถทำได้ทำนองเดียวกันในหลาย ๆ วิธีดังนี้

การค้นหาชื่อไฟล์ที่เกี่ยวข้อง และไม่เกี่ยวข้องแบบเฉพาะเจาะจง

เราสามารถทำได้โดยการเพิ่มคำว่า AND และ NOT ลงไประหว่างคำค้นที่เราต้องการ

  • AND : จะเป็นการเพิ่มผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 คำค้น
  • NOT : ยกเว้นผลการค้นหาที่เราไม่ต้องการ

note : คำว่า AND และ NOT จะต้องเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้น

ตัวอย่าง

splight-06-1_0.jpg
ผมจะได้ผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับคำค้น sky และ apple เท่านั้นด้วยกัน
splight-07_0.jpg

ได้ผลการค้นหาที่ไม่ใช่ไฟล์ Numbers และใน mail ครับ

การค้นหาตามประเภทของไฟล์

เราสามารถค้นหาตามประเภทของไฟล์ที่เกี่ยวข้องได้จากการเพิ่มคำว่า kind:(ประเภทของไฟล์) ลงไปในช่องค้นหา เช่น

splight-08_0.jpg

ค้นหาไฟล์ชื่อ sky ที่เป็นไฟล์ภาพเท่านั้น (kind:image)
splight-06_0.jpg
จากตัวอย่าง ผมต้องการค้นหาไฟล์ที่มีชื่อว่า sky และมีนามสกุลแบบ tga และเป็นไฟล์ภาพเท่านั้น (kind:image)

ตารางแสดง การค้นหาตามประเภทของไฟล์

ประเภทของไฟล์ที่เอาไว้ใช้คู่กับคำสั่ง kind: ครับ

ประเภทของไฟล์ การใช้งานคู่กับ kind:
Applications kind:application

kind:applications
kind:app

Contacts kind:contact

kind:contacts

Folders kind:folder

kind:folders

Email kind:email

kind:emails
kind:mail message
kind:mail messages

iCal Events kind:event

kind:events

iCal To Dos kind:todo

kind:todos
kind:to do
kind:to dos

Images kind:image

kind:images

Movies kind:movie

kind:movies

Music kind:music
Audio kind:audio
PDF kind:pdf

kind:pdfs

Preferences kind:system preferences

kind:preferences

Bookmarks kind:bookmark

kind:bookmarks

Fonts kind:font

kind:fonts

Presentation kind:presentation

kind:presentations

ที่มา : จาก help ใน spotlight ครับ