ikok's picture
10285
posts

ผมมีความตั้งใจจะเขียนเกี่ยวกับ workflow ตัวนี้มาพักใหญ่ ๆ แล้วแต่ก็ทำนู่นทำนี่ลืมจนลืมในที่สุด จนมีกระทู้จากคุณ od2504 ที่มาถามเกี่ยวกับวิธี rename ไฟล์เป็นกลุ่ม ผมเลยอยากที่จะอธิบายตรงนี้แบบละเอียดตามที่ตั้งใจเอาไว้

ก่อนอื่น นี่เป็นบทความเกี่ยวกับตัวอย่าง workflow ที่ผมใช้งานจริง ดังนั้นโปรดอ่านเกี่ยวกับพื้นฐานการใช้งาน Automator ตามหัวข้อด้านล่างนี้ก่อนสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้นะครับ

  • Automator : เกี่ยวกับ Automator
  • workflow : ชุดคำสั่งของเรา
  • กลักการสร้าง workflow
  • การ Save workflow ไปใช้ในลักษณะต่าง ๆ

โดยเนื้อหาบทความนี้จะแบ่งเป็น 2 ตอน

  • รูปแบบการสร้าง workflow สำหรับ Rename ไฟล์เป็นกลุ่ม และการนำไปใช้กับ Finder
  • รายละเอียดของคำสั่ง Rename Finder Items แบบ Make Sequential

เลือกดูได้จากหัวข้อด้านล่างนี้นะครับ =)